Viện Hàn lâm KHCNVN hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2022

Ngày Môi trường thế giới (05/6) hàng năm do chương trình Môitrường Liên hợp quốc (UNEP) phát động là một sự kiện được tổ chức thường niênvà được sự ủng hộ đông đảo của quần chúng. Đây là một trong các phong trào đượctổ chức rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của ngườidân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứngphó với biến đổi khí hậu.

NgàyMôi trường thế giới năm 2022 có chủ đề “Chỉ một Trái đất: (Only One Earth) nhằmtruyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa vớithiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phóvới biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sốngxanh, sạch. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng vì Luật Bảo vệ môi trường sửađổi năm 2020 được áp dụng. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảovệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường,bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và pháttriển kinh tế bền vững. 

Đểtổ chức cách hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vìmôi trường theo hướng dẫn tại Công văn số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 của BộTài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã banhành công văn số: 1097/VHL-VP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạtđộng thiết thực, phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.Một số hoạt động cụ thể như: Treo băng rôn, pano, áp phích; Tuyên truyền về mụcđích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môitrường năm 2022; Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định củaLuật Bảo vệ môi trường năm 2020; Tổ chức các hoạt động như mít tinh hưởng ứng,các buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chấtthải; tiến hành thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tạicơ quan đơn vị và khu dân cư; xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lược, nhiệmvụ, đề án, dự án về bảo vệ môi trường…

Xemthông tin chi tiết công văn số 1097/VHL-VP tại đây

Nguồntin: https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/vien-han-lam-khcnvn-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2022-45818-428.html

Các bài viết khác cùng danh mục