Tin tức về các hoạt động của Dự án

Tuyển dụng Tư vấn quốc gia về hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án thí điểm về dán nhãn năng lượng hiệu quả
Tuyển dụng Tư vấn quốc gia về hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án thí điểm về dán nhãn năng lượng hiệu quả
Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang triển khai Dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam (Dự án LED)" (gọi tắt là Dự án) được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đồng tài trợ bởi các cơ quan/đơn vị liên quan của Việt Nam.
Chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ việc thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng LED sang làm việc tại Việt Nam
Chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ việc thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng LED sang làm việc tại Việt Nam
Ngày 5/3/2018, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án, nhà 2C số 18 Hoàng Quốc Việt. Ban Quản lý Dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” (Dự án LED) đã tiếp đón và làm việc với TS. Perera Indika, chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ việc thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng LED.
Hội thảo “Tổng kết chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Dự án phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam/UNDP/GEF cho ngành công nghiệp chiếu sáng LED trong nước”
Hội thảo “Tổng kết chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Dự án phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam/UNDP/GEF cho ngành công nghiệp chiếu sáng LED trong nước”
Ngày 16/11/2017, tại khách sạn Thiên Hồng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) kết hợp với Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Công ty Điện Quang) tổ chức Hội thảo “Tổng kết chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Dự án phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam/UNDP/GEF cho ngành công nghiệp chiếu sáng LED trong nước” để đánh giá lại hiệu quả hỗ trợ kỹ thuật của Dự án cũng như các kết quả nâng cao năng lực kỹ thuật, sản phẩm và thị trường của Công ty Điện Quang trong thời gian qua.
Hội thảo “Tổng kết chương trình hỗ trợ kỹ thuật của dự án phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam”
Hội thảo “Tổng kết chương trình hỗ trợ kỹ thuật của dự án phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam”
Ngày 25/11, tại Hội trường 7 khách sạn La Thành, Hà Nội đã diễn ra hội thảo thảo “Tổng kết chương trình hỗ trợ kỹ thuật của dự án phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” do Trung tâm Phát triển công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RALACO) phối hợp tổ chức.
Điện Quang tham gia chương trình phát triển công nghệ cho ngành công nghiệp chiếu sáng LED nhằm giảm phát thải khí nhà kính
Điện Quang tham gia chương trình phát triển công nghệ cho ngành công nghiệp chiếu sáng LED nhằm giảm phát thải khí nhà kính
Sáng 16.11, hội thảo “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy và phát triển công nghệ cho ngành công nghiệp chiếu sáng LED ở Việt Nam” đã được Trung tâm Phát triển Công nghệ cao (HTD) thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang phối hợp tổ chức.
Tuyển dụng  01 Tư vấn quốc gia về đánh giá các dự án trình diễn chiếu sáng LED quốc lộ và công viên sinh thái
Tuyển dụng 01 Tư vấn quốc gia về đánh giá các dự án trình diễn chiếu sáng LED quốc lộ và công viên sinh thái
Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang triển khai Dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam (Dự án LED)" (gọi tắt là Dự án) được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đồng tài trợ bởi các cơ quan/đơn vị liên quan của Việt Nam.
Tuyển dụng  01 Tư vấn quốc gia về đánh giá các dự án trình diễn chiếu sáng LED ngoài trời và xưởng sản xuất
Tuyển dụng 01 Tư vấn quốc gia về đánh giá các dự án trình diễn chiếu sáng LED ngoài trời và xưởng sản xuất
Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang triển khai Dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam (Dự án LED)" (gọi tắt là Dự án) được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đồng tài trợ bởi các cơ quan/đơn vị liên quan của Việt Nam.