Cuộc họp với chuyên gia về kết quả thực hiện và đánh giá hệ thống đo lường, báo cáo và kiểm chứng các hệ thống chiếu sáng LED (MRV)

Ngày 18/10/2019, tại tầng 3, nhà 2C, Khu Công nghệ Nghĩa Đô, 18 Hoàng Quốc Việt, HàNội, đã diễn ra cuộc  họp giữa Ban Quản lý Dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho Chiếu sáng chung ở Việt Nam”(Ban Quản lý Dự án) và chuyên gia tư vấn quốc gia về xây dựng hệ thống MRV cho chiếu sáng LED về kết quả thực hiện hợp đồng của chuyên gia tư vấn trong việc thực hiện và đánh giá hệ thống  đo lường,báo cáo và kiểm chứng các hệ thống chiếu sáng LED.

Hình ảnh tại cuộchọp

Tham dự cuộc họp, về phía Văn phòng UNDP Việt Nam có bà Vũ Thị Thu Hằng – Cán bộ chương trình UNDP Việt Nam; Về phía Ban Quản lý Dự án có GS.TS. Phan Hồng Khôi– Cố vấn Kỹ thuật Dự án; Ông Nguyễn Kiên Cường – Quản đốc Dự án; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Cán bộ Kế toán/ Hành chính của Dự án; Về phía các chuyên gia, tư vấn có bà Nguyễn Thái Thu Nga - Tư vấn quốc gia về thu thập số liệu và đánh giá ngành chiếu sáng LED; Ông Lê Nho Hoán – Tư vấn quốc gia về xây dựng hệ thống MRV cho chiếu sáng LED.

Sau khi ông Lê Nho Hoán – Tư vấn quốc gia về xây dựng hệ thống MRV cho chiếu sáng LED trình bày báo cáo, các thành viên tham dự cuộc họp đã cùng trao đổi thảo luận,đóng góp ý kiến về các phương pháp tính toán, đo lường, số liệu đầu vào, các chỉ số v.v….

Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp có nhiều ý kiến rất cụ thể, thiết thực giúp cho chuyên gia hoàn thiện báo cáo với những chỉ số, số liệu tương đối chính xác chuẩn bị cho báo cáo tổng kết dự án./.

Tin bài: Thu Huyền

Các bài viết khác cùng danh mục
Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc năm 2019 “Chiếu sáng kỷ nguyên số, cơ hội và thách thức” Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc năm 2019 “Chiếu sáng kỷ nguyên số, cơ hội và thách thức”
Đây là những vấn đề thời sự có ảnh hưởng lớn đến quá trình xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở, kỹ thuật, kinh tế - xã hội của một quốc gia và các hoạt động, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngành chiếu sáng và liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng tại Việt Nam.