Trung tâm Phát triển công nghệ cao tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

Tham dự lễ sơ kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS.TS.Phan Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; về phía Trung tâm Phát triển công nghệ cao có TS. Nguyễn Văn Thao – Giám đốc Trung tâm, TS. Lê Đồng Tấn và ThS. Phạm Duy Súy – Phó Giám đốc Trung tâm, GS.TS. Phan Hồng Khôi – Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ cùng toàn thể Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên và Trưởng Ban thanh tra nhân dân.

Toàn cảnh lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ cao, TS. Lê Đồng Tấn – Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 với những thành tích, kết quả nổi bật như sau:

-          Về hoạt động khoa học công nghệ: Năm 2017 Trung tâm Phát triển công nghệ cao thực hiện được 29 đề tài, dự án và nhiệm vụ cấp cơ sở bao gồm: 01 dự án Quốc tế, 07 đề tài cấp nhà nước, 06 đề tài, dự án cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 04 đề tài cấp tỉnh và 11 nhiệm vụ cấp cơ sở. Cơ bản các đề tài đã thực hiện tốt nội dung nghiên cứu với chất lượng khoa học cao, đảm bảo tiến độ.

-          Về tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ có 03 dự án, các dự án được xúc tiến khẩn trương và đạt yêu cầu.

-          Về đầu tư xây dựng cơ bản có 04 dự án trong đó có 01 dự án đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng; 03 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

-          Các hoạt động dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì và phát triển tốt.

-          Về công tác quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển hạ tầng Khu công nghệ của Viện Hàn lâm: Trung tâm đã làm tốt công tác quản lý Khu Sản xuất thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, công tác an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ đảm bảo, công tác vệ sinh môi trường sạch đẹp. Tại Khu nghiên cứu triển khai công nghệ Cổ Nhuế, Trung tâm đã tiếp nhận bàn giao quản lý từ Viện Công nghệ sinh học, di dời 06 hộ gia đình, thu hồi mặt bằng sạch phục vụ công tác đầu tư quy hoạch chung toàn khu. Lập hồ sơ xin thêm 3.229m2 đất đã được Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội chấp thuận và phê duyệt quy hoach tổng mặt bằng từ tháng 5/2017; hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng hạ tầng Khu Nghiên cứu triển khai công nghệ Cổ Nghuế.

-          Về công tác tổ chức cán bộ: Tính đến tháng 6/2017 tổng số làm việc tại Trung tâm là 135 người, trong đó có 32 cán bộ biên chế, làm việc tại 14 đơn vị trực thuộc cấp phòng và tương đương, trong đó có 7  đơn vị làTrung tâm.

-          Về công tác đoàn thể: Công đoàn Trung tâm đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình: đã hoàn thành tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn, thăm hỏi động viên lúc ốm đau ma chay, hiếu hỷ, chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động… Ngoài ra, Đoàn thanh niên Trung tâm luôn quan tâm đến công tác đoàn thanh niên, tạo mọi điều kiện cho đoàn thanh niên hoạt động.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ cao chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm các đơn vị trực thuộc, Chủ nhiệm các đề tài dự án đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện các nội dung công việc còn lại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại lễ sơ kết, Trung tâm Phát triển công nghệ cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định lãnh đạo cấp phòng cho các đồng chí:

  1. ThS. Đỗ Thị Gấm giữ chức vụ Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch trực thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao;
  2. TS. Nguyễn Thị Kim Thúy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc, trực thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

Một số hình ảnh tại lễ sơ kết:

Giám đốc Nguyễn Văn Thao trao quyết định cho hai đồng chí Đỗ Thị Gấm và Nguyễn Thị Kim Thúy

TS. Nguyễn Văn Thao – Giám đốc Trung tâm phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đồng chí vừa được bổ nhiệm

Tin bài: Thu Huyền

Các bài viết khác cùng danh mục