Trung tâm Phát triển công nghệ cao tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai kế hoạch năm 2018

Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện Lãnh đạo khối các cơ quan chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện Hàn lâm: Viện Khoa học vật liệu; Học viện Khoa học Công nghệ; Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ; Viện Nghiên cứu hệ Gen. Về phía Trung tâm Phát triển công nghệ cao có: Lãnh đạo Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học công nghệ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại biểu đại diện cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao.
Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Thao, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Trung tâm Phát triển công nghệ cao. Báo cáo đã đánh giá một cách đầy đủ, khách quan về các mặt hoạt động của Trung tâm, những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những khó khăn, thách thức đã vượt qua cũng như những bài học kinh nghiệm trong năm 2017.
Về hoạt động khoa học công nghệ, năm 2017 Trung tâm Phát triển công nghệ cao điều hành thực hiện 1 dự án quốc tế (sử dụng ODA không hoàn lại), 1 nhiệm vụ KHCN trọng điểm cấp VAST, mở mới 4 đề tài cấp nhà nước, triển khai 7 nhiệm vụ, đề tài cấp Bộ, ngành địa phương, 6 dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn với tổng doanh thu đạt được trên 12 tỷ đồng và tổ chức ươm tạo hàng chục nhiệm vụ mới.
Cũng trong năm 2017, Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã có 12 bài báo quốc tế SCI và SCIE, 16 bài báo quốc gia, xuất bản 1 sách chuyên khảo, được cấp 1 Bằng độc quyền sáng chế và được chấp nhận đơn 3 đăng ký sở hữu trí tuệ.
TS. Nguyễn Văn Thao, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Trung tâm trình bày 
báo cáo tổng kết trước toàn thể hội nghị
Công tác quản lý xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ cũng được Trung tâm chú trọng thực hiện. Trong năm 2017, Trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu ươm tạo công nghệ vượt tiến độ 6 tháng; Đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và bắt đầu triển khai Dự án “Tăng cường tiềm lực phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của Viện Hàn lâm KHCNVN tại Tây Nguyên”; Hoàn thành công tác chuẩn bị cho các nhiệm vụ đầu tư phát triển tại Khu Nghiên cứu và triển khai công nghệ Cổ Nhuế; Duy trì và phát triển hoạt động Khu Nghiên cứu và Thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô. 
Các công tác khác như Công tác Đảng, Công tác Công đoàn, Công tác Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cũng được Trung tâm Phát triển công nghệ cao hết sức coi trọng và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Báo cáo cũng đề ra những định hướng cơ bản cho hoạt động của Trung tâm Phát triển công nghệ cao trong giai đoạn tiếp theo và kế hoạch hành động cụ thể của năm 2018.
Tiếp theo, Hội nghị đã nghe các báo cáo điển hình của Dự án Quốc tế do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” và Báo cáo hoạt động của Xưởng Cơ khí – Điện tử.
Với những thành tích xuất sắc đã đạt được năm 2017, Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã vinh dự được trao tặng “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm KHCNVN” và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc của Viện Hàn lâm KHCNVN”. Nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, Lãnh đạo Trung tâm đã trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 đơn vị và “Tập thể lao động tiên tiến” cho 10 đơn vị trực thuộc, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 06 cá nhân, tặng giấy khen và khen thưởng đột xuất cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 70 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm.
  Trao tặng giấy khen và danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho các đơn vị trực thuộc
Trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho các đồng chí có thành tích tiêu biểu
Trao tặng Giấy khen cho 15 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017
Tin bài: Thu Huyền
 
Các bài viết khác cùng danh mục