Trung tâm Phát triển công nghệ cao tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Triển khai kế hoạch năm 2023