Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật chức năng dùng cho cây hồ tiêu và chế phẩm được sản xuất bằng phương pháp này

Sau nhiều năm nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm visinh vật chức năng bản địa vào canh tác cây hồ tiêu theo hướng phát triển bềnvững, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao (Viện Hàn lâmKhoa học và Công nghệ Việt Nam) đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấpbằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 3082 “Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinhvật chức năng dùng cho cây hồ tiêu và chế phẩm được sản xuất bằng phương phápnày” ngày 13/2/2023.

Phươngpháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật chức năng dùng cho cây hồ tiêu theo giảipháp hữu ích đã tạo ra được chế phẩm chứa các chủng vi sinh vật được phân lậptừ chính đất trồng hồ tiêu. Các chủng giống vi sinh vật được tuyển chọn để phốitrộn vào chế phẩm là Azotobacter vinelandii Ab-HT 14.2; Acetobacterdiazotrophicus Ac-HT 4.1; Azospirillum brasilense As-HT14.1; Pseudomonas putida VL-HT 14.5; và Aspergillusniger ML-HT 14.2, đây là các chủng có hoạt tính sinh học cao, có khảnăng cạnh tranh để sinh trưởng và hoạt động tốt trong các môi trường sinh tháiđất, đồng thời giữ được hoạt tính qua thời gian bảo quản. Chế phẩm thu đượctheo phương pháp nêu trong giải pháp có khả năng kích thích tăng trưởng, nângcao hiệu quả năng suất của cây hồ hiêu.