Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Đảng bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao

                Căn cứ Điều lệĐảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hànhTW về “Thi hành điều lệ Đảng”. Thực hiện Nghị quyết Đạihội Đảng bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua, Đảngbộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã tích cực quan tâm, giúp đỡ các quầnchúng ưu tú tại Trung tâm. Trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu về chuyênmôn, tư tưởng chính trị. Được sự nhất trí của Ban Thường vụĐảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngày 14 tháng 11 năm 2023,Đảng bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã tổ chức kết nạp Đảng cho các đồngchí: Đỗ Thị Gấm, Nguyễn Thị Ngoan, Lại Thị Lan Hương và Phạm Thế Long.