Ký Hợp đồng đặt hàng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học giữa Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ chất đốt GNG

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra buổi ký Hợp đồng đặt hàng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học giữa Trung tâm Phát triển công nghệ cao (do Xưởng cơ khí - Điện tử đảm nhiệm) và Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ chất đốt GNG.

Tham dự buổi ký Hợp đồng, về phía Trung tâm Phát triển công nghệ cao có TS. Nguyễn Văn Thao - Tổng Giám đốc; TS. Phan Ngọc Hồng - Phó Tổng Giám đốc; Ths. Lê Văn Luân - Giám đốc Xưởng cơ khí - Điện tử. Về phía Công ty Cổ phần ứng dụng chất đốt GNG có Ông Trần Sinh Lâm - Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung đặt hàng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ:

- Nghiên cứu tổng hợp hỗn hợp nhiên liệu sinh học hiệu suất cao với thành phần chính là Etanol và Methanol dùng thay thế các loại nhiên liệu truyền thống như: than đá, gasoline, dầu diesel…;

- Nghiên cứu, phát triển buồng đốt nhiên liệu sinh học dùng trong công nghiệp hoặc hộ gia đình. 

Các bài viết khác cùng danh mục