Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng”, mã số ĐTĐL.CN-37/18.

Thực hiện Thông tư số04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (BộKH&CN) quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồngtrong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhànước.

Ngày 18/11/2022, Bộ Khoahọc và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ tình hình thực hiện đềtài độc lập “Nghiên cứucông nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một sốcông trình quốc phòng”, mã số ĐTĐL.CN-37/18 do Trung tâm Phát triển côngnghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ trì, TS. Phạm MạnhHào làm chủ nhiệm.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

- Ông Trần Đỗ Đạt - PhóGiám đốc văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước - Trưởng Đoàn;

- Ông Tống Việt Hùng -Chuyên viên văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân- Đại điện Vụ Công nghệ cao;

- Ông Phạm Thanh Toàn - Đại diện Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc Phòng

Về phía cơ quan chủ trìgồm có: TS. Nguyễn Văn Thao, Tổng giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao; TS.Phạm Mạnh Hào, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Tại buổi làm việc TS. PhạmMạnh Hào - chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trong thời gianqua. Báo cáo của chủ nhiệm đề tài cho thấy đến thời điểm hiện tại, đề tài đãhoàn thành tất cả các nội dung công việc theo thuyết minh và hợp đồng đã ký.

Sau khi nghe báo cáo,Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế các sản phẩm của đề tài tại Khu Nghiên cứuvà triển khai công nghệ Cổ Nhuế. Đoàn kiểm tra kết luận: Đề tài cơ bản hoànthành các nội dung công việc theo hợp đồng và thuyết minh được duyệt.