Họp Hội đồng thẩm định đề cương Dự án KHCN trọng điểm cấp VAST “Nghiên cứu phát triển công nghệ và chế tạo một số chủng loại vật liệu có tính năng đặc biệt phục vụ quốc phòng ''

Toàn cảnh buổi họp xét duyệt  dự án tổng thể

          Tham dự buổi họp thẩm định đề cương có lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ cao; Đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp thực hiện; Chủ nhiệm dự án và các thành viên tham gia thực hiện dự án.

          Mục tiêu tổng thể của dự án là:

          Phát triển được công nghệ và chế tạo được một số chủng loại vật liệu có tính năng đặc biệt, phục vụ những nhiệm vụ quốc phòng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

         

Chủ nhiệm các hợp phần dự án trình bày báo cáo

         Dự án tổng thể và các hợp phần dự án được Hội đồng đánh giá rất cao và kiến nghị cho thực hiện nhiệm vụ./.

Tin bài: Thu Huyền

Các bài viết khác cùng danh mục