Dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm chiếu sáng LED góp phần tiết kiệm năng lượng

Dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm chiếu sáng LED góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Trung tâm Phát triển Công nghệ cao (HTD) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VAST) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) kết hợp với Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương, tổ chức hội thảo Giới thiệu và Triển khai Chương trình “Dán nhãn Năng lượng Hiệu quả và Cấp giấy Chứng nhận cho các Sản phẩm Chiếu sáng LED”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” (Dự án LED) do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) và UNDP hỗ trợ.

Đây là hội thảo thứ 3 trong chuỗi các hội thảo triển khai thí điểm chương trình dán nhãn năng lượng đối với các sản phẩm chiếu sáng LED, nhằm phổ biến, hướng dẫn và trao đổi về quy định dán nhãn năng lượng hiệu quả cho các sản phẩm chiếu sáng này, để chuẩn bị sẵn sàng cho việc dãn nhãn bắt buộc kể từ ngày 01/01/2020.

Trong khuôn khổ Chương trình dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng điện do Bộ Công thương triển khai từ năm 2006, Dự án LED đã hỗ trợ Bộ Công thương xây dựng quy định và lộ trình dán nhãn và cấp chứng nhận cho các sản phẩm LED.


Để triển khai chương trình này, dự án tiếp tục hỗ trợ Bộ Công thương xây dựng phương pháp xác định mức năng lượng hiệu quả phù hợp, kế hoạch giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình dán nhãn các sản phẩm chiếu sáng LED. Đồng thời dự án cũng hỗ trợ các công ty sản xuất, nhập khẩu xác định các sản phẩm LED và chuẩn bị hồ sơ để tham gia chương trình dán nhãn.

Mục tiêu của Chương trình Dán nhãn Năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu tiết kiệm tiêu dùng tích lũy khoảng 10 nghìn tỷ đồng (480 triệu USD) và giảm phát thải 34 triệu tấn CO2 tính tới năm 2030. Lượng điện quốc gia tiết kiệm sẽ vào khoảng 6.000 GWh/năm, giảm nhu cầu đối với khoảng hai nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 500 MW (tương đương với 1 tỷ USD đầu tư nhà máy điện).

Các video khác