Thư ngỏ

     Ngày nay toàn Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trong đó cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức đang trở thành nguồn lực chủ đạo thúc đẩy sự phát triển của nhân loại nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng.Trong bối cảnh đó Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc và có những quyết sách, chỉ đạo cụ thể đối với sự phát triển nền khoa học - công nghệ nước nhà với mục tiêu chiến lược là đến năm 2020 khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN và đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.

 TS. Nguyễn Văn Thao - Tổng Giám đốc
     Để đạt được mục tiêu chiến lược nêu trên thì việc đưa các kết quả hoạt động khoa học, công nghệ vào ứng dụng trongcuộc sống cần được đặc biệt chú trọng, như trong Báo cáo chính trị đã nêu: “Phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước”, sao cho các thành quả nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là các côngnghệ cao, phải được đưa vào áp dụng trong thực tế, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP của đất nước. Để làm được điều này thì việc đầu tư phát triển các cơ quan nghiên cứu khoa học, công nghệ là cần thiết nhưng chưa đủ, mà đi đôi với công tác này cần phải thiết lập các cơ sở ươm tạo, phát triển công nghệ với sứ mệnh là nhịp cầu nối giữa các nhà khoa học và cộng đồng, là “vườn ươm” công nghệ cao để các công nghệ được nhà khoa học tạo ra có đất phát triển, có điều kiện để được thử nghiệm, khẳng định tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội và cuối cùng là được chuyển giao cho các địa phương, doanh nghiệp đưa vào sử dụng. Sự ra đời của Trung tâm Phát triển công nghệ cao (HTD) tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chính là nhằm thực hiện sứ mệnh này.
     Trung tâm Phát triển công nghệ cao là Cơ quan sự nghiệp công lập do Chính phủ thành lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chức năng chính là: Quản lý các khu Thử nghiệm công nghệ, khu Nghiên cứu triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, nghiên cứu và triển khai công nghệ.
     Được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ khi mới được thành lập, đến nay Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã tập hợp được một đội ngũ cán bộ khoa học mạnh thuộc nhiều lĩnh vực, quản lý một hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đầy đủ và hiện đại bao gồm các Khu công nghệ, các Phòng thí nghiệm, các Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, Xưởng Cơ khí - Điện tử, Khu ươm tạo công nghệ với các trang thiết bị và điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ việc nghiên cứu, ươm tạo và phát triển công nghệ cao. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là nghiên cứu, ươm tạo, phát triển và đưa các sản phẩm công nghệ cao vào cuộc sống, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước. Với mục tiêu và sứ mệnh đó, chúng tôi mong muốn rằng Trung tâm Phát triển công nghệ cao (HTD) sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc, là điểm đến của các nhà khoa học không chỉ từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mà từ khắp mọi miền đất nước và trên Thế giới, những chủ nhân của các hạt giống công nghệ cao, để các hạt giống đó được gieo trồng, ươm tạo, phát triển trong “Vườn ươm công nghệ” của HTD và tiếp đó được đưa vào cuộc sống, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ và nền kinh tế tri thức của  Việt Nam trong Kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ IV. 
Hãy đến với HTD để chúng ta cùng nhau biến mục tiêu trên thành hiện thực!

                                                                                                                                                  Hà Nội, 12/2018