Nghiên cứu, chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên/graphene nanocompozit bằng phương pháp latex sử dụng chất hoạt động bề mặt

Mã số: HTD.CS.02/18

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên/graphenenanocompozit bằng phương pháp latex sử dụng chất hoạt động bề mặt

-

Tên chủ nhiệm:

CN. Nguyễn Thị Ngoan

-

Thời gian thựchiện:

2018

-

Mục tiêu:

Nâng cao khả năng phân tán củagraphen trong nền polyme, nhằm cải thiệncác tính chất cơ lý cho vật liệu cao su thiên nhiên

-

Nội dung thực hiện:

- Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng củahàm lượng graphene tới tính chất cơ lý và cấu trúc hình thái của vật liệu

- Nội dung 2: Nghiêncứu ảnh hưởng của hàm lượng chất hoạt động bề mặt tới tính chất cơ lý và cấutrúc hình thái của vật liệu

-

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục