Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu nhân giống In vitro cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni)

Chủ nhiệm đề tài

   KS. Phan Thị Lan Anh

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

              2014

Mục tiêu đề tài

  Đưa ra phương pháp nhân giống invitro cây cỏ ngọt nhằm cung cấp nguồn cây giống dồi dào chất lượng cao, giá thành thấp hơn nhiều lần so với giống nhập ngoại. Tiến tới chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo ở các khu vực nông thôn miền núi phía Bắc.

Kết quả đã đạt được

  Lựa chọn giống cỏ ngọt M3 (Morita 3) với hàm lượng đường chất khô đạt 13%, tỷ lệ Reb A cao làm cây mẹ để phục vụ nuôi cấy in vitro; Xác định được công thức khử trùng tối ưu là: HgCl2 nồng độ 0,1% ở thời gian 8 phút, tỷ lệ mẫu sạch đạt 85% tạo mẫu sạch sau 28 ngày nuôi; Công thức nhân chồi tối ưu: 2MS + 1,5 mg/l BAP + 0,2 mg/l NAA + 0,25 mg/l kinetin + 30g/l đường sucroza + 8g/l; Công thức môi trường ra rễ tối ưu: MS + 3,0 mg/l IBA + 30 g/l đường sucroza + 8 g/l aga, tỷ lệ chồi ra rễ đạt cao nhất là 96,36%, chiều dài rễ trung bình đạt 4,0 cm, số lượng rễ trung bình đạt 5,1 rễ/ chồi, chất lượng rễ tốt, rễ trắng, mập, dài, khỏe mạnh; Khi sử dụng nano bạc vào trong các nghiên cứu nhân nhanh chồi và ra rễ thì nhận thấy nano bạc hầu như không có ảnh hưởng tới hệ số nhân chồi cũng như tỷ lệ ra rễ cỏ ngọt in vitro.
 
 

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Nhiệm vụ ươm tạo: Nghiên cứu phát triển bộ kit chuẩn đoán vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculosis mycobacteria - NTM) trên bệnh nhân nghi mắc bệnh lao Nhiệm vụ ươm tạo: Nghiên cứu phát triển bộ kit chuẩn đoán vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculosis mycobacteria - NTM) trên bệnh nhân nghi mắc bệnh lao
Nhiệm vụ ươm tạo: Nghiên cứu phát triển bộ kit chuẩn đoán vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculosis mycobacteria - NTM) trên bệnh nhân nghi mắc bệnh lao
Đề tài cơ sở trẻ: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống chuối Phấn vàng Đề tài cơ sở trẻ: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống chuối Phấn vàng
Đề tài cơ sở trẻ: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống chuối Phấn vàng
Đề tài cơ sở trẻ: Khảo sát, đánh giá tình hình xử lý nước thải chăn nuôi tại Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La Đề tài cơ sở trẻ: Khảo sát, đánh giá tình hình xử lý nước thải chăn nuôi tại Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đề tài cơ sở trẻ: Khảo sát, đánh giá tình hình xử lý nước thải chăn nuôi tại Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đề tài cơ sở: Xác định vị trí việc làm tại Trung tâm PTCN cao Đề tài cơ sở: Xác định vị trí việc làm tại Trung tâm PTCN cao
Đề tài cơ sở: Xác định vị trí việc làm tại Trung tâm PTCN cao
Phân loại và định tên một số chủng vi sinh vật chức năng phân lập từ đất trồng chè, cà phê và hồ tiêu Phân loại và định tên một số chủng vi sinh vật chức năng phân lập từ đất trồng chè, cà phê và hồ tiêu
Phân loại và định tên một số chủng vi sinh vật chức năng phân lập từ đất trồng chè, cà phê và hồ tiêu