Đề tài cơ sở trẻ: Khảo sát, đánh giá tình hình xử lý nước thải chăn nuôi tại Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Chủ nhiệm đề tài

    ThS. Nguyễn Văn Huân

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

              2014

Mục tiêu đề tài

  - Đánh giá hiện trạng sản xuất và xử lý nước thải chăn nuôi bò sữa tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
 - Đề xuất giải pháp xử lý nhằm hạn chế và giảm thiểu nguồn chất gây ô nhiễm tại nguồn để bảo vệ môi trường sinh thái.

Kết quả đã đạt được

   Hoạt động chăn nuôi bò sữa tại công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu: Tổng đàn 15.558 con, chăn nuôi trang trại chiếm 17,4%/ tổng đàn, chăn nuôi hộ dân chiếm 82,6%/ tổng đàn; Xử lý chất thải rắn: Không xử lý, để khô rồi bón trực tiệp cho cây trồng; Xử lý chất thải lỏng tưới trực tiếp cho cây trồng: Trang trại 100%, hộ dân chiếm 3%; Kết quả phân tích các mẫu nước thải từ chăn nuôi bò sữa theo TCVN: 5945-2005 loại B cho thấy: COD cao gấp gần 49 lần; chỉ tiêu BOD5 cao hơn 9 lần, các chỉ tiêu tổng N, tổng P đều cao hơn mức cho phép nhiêu lần.

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Nhiệm vụ ươm tạo: Nghiên cứu phát triển bộ kit chuẩn đoán vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculosis mycobacteria - NTM) trên bệnh nhân nghi mắc bệnh lao Nhiệm vụ ươm tạo: Nghiên cứu phát triển bộ kit chuẩn đoán vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculosis mycobacteria - NTM) trên bệnh nhân nghi mắc bệnh lao
Nhiệm vụ ươm tạo: Nghiên cứu phát triển bộ kit chuẩn đoán vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculosis mycobacteria - NTM) trên bệnh nhân nghi mắc bệnh lao
Đề tài cơ sở trẻ: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống chuối Phấn vàng Đề tài cơ sở trẻ: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống chuối Phấn vàng
Đề tài cơ sở trẻ: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống chuối Phấn vàng
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu nhân giống In vitro cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu nhân giống In vitro cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni)
Đề tài cơ sở trẻ: Nghiên cứu nhân giống In vitro cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni)
Đề tài cơ sở: Xác định vị trí việc làm tại Trung tâm PTCN cao Đề tài cơ sở: Xác định vị trí việc làm tại Trung tâm PTCN cao
Đề tài cơ sở: Xác định vị trí việc làm tại Trung tâm PTCN cao
Phân loại và định tên một số chủng vi sinh vật chức năng phân lập từ đất trồng chè, cà phê và hồ tiêu Phân loại và định tên một số chủng vi sinh vật chức năng phân lập từ đất trồng chè, cà phê và hồ tiêu
Phân loại và định tên một số chủng vi sinh vật chức năng phân lập từ đất trồng chè, cà phê và hồ tiêu