Hợp tác quốc tế

          Nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, ngay từ những ngày đầu thành lập, Lãnh đạo Trung tâm đã hết sức coi trọng và quan tâm cho sự phát triển hợp tác quốc tế.

          Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm đã đón tiếp và làm việc với khoảng 40 đoàn từ các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các hãng lớn đến từ nhiều nước trên thế giới: Anh, Mỹ, Ý, Đức, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc,…; đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với các đối tác nước ngoài, qua đó đã tìm kiếm, lựa chọn và ký kết được những chương trình hợp tác khoa học công nghệ với đối tác nước ngoài, đồng thời đã tổ chức các đoàn ra, đón nhiều đoàn vào nhằm học tập, trao đổi, thực hiện các mục tiêu được các bên quan tâm. Chỉ tính riêng năm 2013, Trung tâm đã tổ chức và tham gia 6 đoàn ra và đón 9 đoàn vào làm việc.

          Hiện nay, Trung tâm đã ký kết hợp tác thực hiện chung một số nhiệm vụ khoa học công nghệ, hợp tác Nghị định thư với các tổ chức quốc tế: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Nano, Đại học Bách khoa Tokyo (Nhật Bản); Trường Khoa học sự sống và Kỹ thuật hệ thống, Viện Công nghệ Kyushu (Nhật Bản), Đại học Sains Malaysia;...

          Từ năm 2011 đến nay, nhóm các nhà khoa học của Trung tâm do Giáo sư Phan Hồng Khôi chủ trì đã làm việc với các tổ chức thuộc GEF/UNDP để xây dựng và hoàn thiện báo cáo tiền khả thi dự án quốc tế “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” thuộc Chương trình “Chuyển đổi thị trường chiếu sáng hiệu suất cao toàn cầu". Dự án sẽ chính thức bắt đầu được thực hiện năm 2014. Năm 2012, 2013, Trung tâm đã làm việc với các tổ chức của Ngân hàng thế giới (World Bank) để xúc tiến các nguồn vốn dành cho hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh

Thăm và làm việc tại Nhật Bản  (4/2013)

Làm việc với đoàn Nhật Bản 1 (2012)

Làm việc với đoàn Nhật Bản 2 (2012)

Làm việc với đoàn Nhật Bản  29/11/2011

Làm việc với đoàn Nhật Bản  15/11/2010

Làm việc với đoàn Hàn Quốc (2012)

Làm việc với đoàn Hàn Quốc 2  (2012)

Thăm và làm việc tại Lào (5/2012)

Làm việc với Bộ trưởng Khoa học của Lào   (2012)

Làm việc với đoàn Lào II (2012)

Làm việc với đoàn Đưc  (10/2011)

Làm việc với đoàn Mỹ (2010)

Thăm và làm việc tại Mỹ (2010)

Làm việc với đoàn Anh (11/2010)

Làm việc với đoàn Trung Quốc  (10/2010)