Định hướng phát triển

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Xây dựng Trung tâm Phát triển công nghệ cao (HTD) thành một cơ sở ươm tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cao có uy tín tại Việt Nam và quốc tế với những công nghệ mũi nhọn được phát triển và làm chủ:
  • Công nghệ Vật liệu tiên tiến 
  • Công nghệ Sinh học ứng dụng 
  • Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường 
  • Công nghệ Cơ điện tử và tự động hóa.

VỊ TRÍ CỦA HTD