VAST.TĐ.QP.02/17-19

-

Mã số:

VAST.TĐ.QP.02/17-19

 

Thuộc chương trình:

Dự án KHCN trọngđiểm

-

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

PGS. TS. Đoàn Đình Phương

 

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

Lê Danh Chung (Thư ký KH); Trần Bảo Trung; Nguyễn VănLuân; Lương Văn Đương; Đỗ Thị Nhung; Lê Minh Tiến; Trần Bá Hùng; Nguyễn VănTích; Phạm Văn Trình; Phạm Đình Thu

-

Thời gian thựchiện:

01/2017 -12/2019

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục