TĐANQP.02/20-22

-

Mã số:

TĐANQP.02/20-22

 

Thuộc chương trình:

Dự án KHCN trọngđiểm

-

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

GS.TS. Nguyễn Huy Dân

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS.Phạm Thị Thanh (thư ký KH); PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh; PGS.TS. Trần Đăng Thành;TS. Nguyễn Hải Yến; TS. Lương Văn Đương; TS. Trần Bảo Trung; TS. Đào Sơn Lâm;PGS.TS. Trần Ngọc Thanh; TS. Nguyễn Hoà Bình; TS. Lê Quang Hiệp; TS. NguyễnĐình Thái; TS. Nguyễn Văn Thao; TS. Lương Như Hải; TS. Nguyễn Hoàng Dương;TS. Nguyễn Tuấn Hồng; TS. Phan Ngọc Hồng

-

Thời gian thựchiện:

01/2020 - 12/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục