Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị và hoàn thiện công nghệ pha chế dịch lọc máu đậm đặc phục vụ điều trị thận nhân tạo

 

Chủ nhiệm đề tài

    Ths. Trịnh Đình Trung – Ths. Nguyễn Thị Thu

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   1/2011 - 12/2012

Mục tiêu đề tài

  • Thiết kế, chế tạo hệ thiết bị pha dịch tự động đáp ứng các tiêu chuẩn ngành y tế.

  • Hoàn thiện công nghệ pha chế dịch lọc máu đậm đặc, sản phẩm đạt tiêu chuẩn y tế cung cấp cho điều trị thận nhân tạo.

  • Ứng dụng sản phẩm dịch pha chế để điều trị bệnh nhân suy thận tại bệnh viện

Kết quả đạt được

Đề tài đã nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, xếp loại xuất sắc.

a, Về khoa học: 

- Đã chế tạo được hệ thiết pha dịch điện giải đậm dặc tự động, công suất 100 lít dịch A / ca vận hành và 180 lít dịch B/ ca vận hành
- Đã xây dựng phần mềm điều khiển công nghệ pha dịch tự động, đáp ứng yêu cầu quy trình công nghệ khi vận hành.
- Quy trình công nghệ pha chế dịch lọc máu đậm đặc
- Kết quả phân tích chỉ tiêu chất lượng dịch thành phẩm
- Bộ hồ sơ thiết kế thiết bị 

b, Về ứng dụng: 

- Sử dụng dịch điện giải đậm đặc được pha bằng thiết bị pha dịch tự động của đề tài điều trị cho 10 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối bằng TNT. Chu kỳ điều trị 3 buổi/tuần (12 lần/ tháng), với tổng 120 lượt. 
- Kết quả: Sử dụng dịch lọc máu pha bằng thiết bị của đề tài trong điều trị thận nhân tạo chu kỳ an toàn, kết quả điều trị đạt được các tiêu chuẩn chất lượng lọc máu, tương đương với chất lượng dịch lọc hiện đang sử dụng tại Bệnh viện.

Những đóng góp mới

Góp phần giảm chi phí trực tiếp cho các bệnh nhân điều trị thận nhân tạo, từ chi phí riêng về dịch cho 1 lần lọc máu là 1800.000đ xuống còn 88.000đ.

Trong một năm giảm chi phí cho bệnh nhân: 12.600.000đ

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố : 01

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ): 

+ Hệ thiết pha dịch điện giải đậm đặc tự động, công suất 100 lít dịch A / ca vận hành 
+ Hệ thiết pha dịch điện giải đậm đặc tự động, công suất 180 lít dịch B / ca vận hành
+ Đã lắp đặt thiết bị tại khu Công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Hình ảnh của đề tài

Địa chỉ áp dụng

     Đề nghị áp dụng tại Bệnh viện Thận Hà Nội

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục