Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình vôi (Stephania glabra (Roxb.) Miers) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm đề tài

CN. Nguyễn Hồng Ngọc

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

KS. Phạm Văn Ngọc (Thư ký khoa học), ThS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Trần Văn Cường, PGS. TS. Lê Gia Hy, ThS. Nguyễn Quang Huy, KS. Mai Thị Như Trang, KS. Phan Thị Lan Anh, KS. Phạm Thị Hương Liên, CN. Trần Văn Hà

Thời gian thực hiện

6/2015  -  12/2017

Mục tiêu của đề tài

+ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cây Bình vôi bằng phương pháp nhân giống giâm hom đầu củ và phương pháp nhân giống từ hạt.

+ Xây dựng được 02 mô hình trồng cây Bình vôi trên địa bàn tỉnh với quy mô 1.000 m2/mô hình (mô hình trồng bằng nguồn giống từ giâm hom đầu củ và nguồn giống từ hạt).

+ Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bình vôi phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

+ Đề xuất định hướng phát triển cây Bình vôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phương thức khoán chi

 Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

480.700.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đề tài đang thực hiện

 
Các bài viết khác cùng danh mục