Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su nanocompozit tính năng cao trên cơ sở cao su blend NBR/UHMWPE định hướng sản xuất các chi tiết cao su chịu mài mòn cao và bền dầu mỡ

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su nanocompozit tính năngcao trên cơ sở cao su blend NBR/UHMWPE định hướng sảnxuất các chi tiết cao su chịu mài mòn cao và bền dầu mỡ

 

Mã số:

UDPTCN 07/19-21

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Lương Như Hải

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Nguyễn TuấnHồng; PGS. TS. Ngô Trịnh Tùng; TS. Phạm Mạnh Hào; TS. Phan Ngọc Hồng; ThS.Nguyễn Việt Dũng; ThS. Nguyễn Văn Thủy; TS. Nguyễn Thị Ngoan

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Mục tiêu chung:

- Chế tạo ra được vật liệu cao su nanocompozit có tính năng cơ lý, kỹ thuậtcao, bền mài mòn và bền dầu mỡ

- Ứng dụng vật liệu cao su nanocompozit trong chếtạo bạc cao su trong máy bơm và các chi tiết cao su chịu mài mòn và bền dầu mỡtrong thiết bị, động cơ công nghiệp

Mục tiêu cụ thể:

- 01 bằng sáng chế về quy trình chế tạohoặc vật liệu cao su nanocompozit tính năng cao trên cơ sở cao su blendNBR/UHMWPE

- Xây dựng được quy trình chế tạo vậtliệu cao su nanocompozit có tính năng cơ lý, kỹ thuật cao, bền mài mòn và bềndầu mỡ;

- Chế tạo được 05 sản phẩm mẫu bạc trượt cao su với kích thước f78xf98x138 (mm)

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1:Nghiên cứu nâng cao khả năng bền mài mòn và môi trườngcho cao su nitrile (NBR) bằng polyetylen khối lượng phân tử siêu cao (UHMWPE)

- Nội dung 2: Nghiên cứu khả năng gia cường của than đentới các tính chất của vật liệu cao su compozit trên cơ sở blend NBR/UHMWPE

- Nộidung 3: Xây dựng hồ sơ bằng độc quyền sáng chế

- Nội dung 4: Nghiên cứu hiệu ứng đồng gia cường của phụ gia nano vớithan đen tới tính chất của vật liệu cao su nanocompozit

- Nội dung 5: Xây dựng quy trình chếtạo vật liệu cao su nanocompozit tính năng cao và chế tạo sản phẩm bạc trượt cao su

-

Thời gian thựchiện:

01/2019 - 12/2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục