Khảo sát, đánh giá thực trạng chất thải nông nghiệp, đề xuất các giải pháp xử lý phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững hai huyện Lâm Thao và Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm đề tài

 ThS. Trần Văn Cường

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

ThS. Nguyễn Văn Huân (Thư ký khoa học), KS. Phạm Thị Hương Liên, CN. Nguyễn Quang Huy, KS. Nguyễn Hồng Ngọc, KS. Mai Thị Như Trang, KS. Phan Thị Lan Anh, KS. Phạm Văn Ngọc.

Thời gian thực hiện

01/2013 -  6/2015

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá thực trạng xử lý và mức độ ô nhiễm môi trường nước do chất thải nông nghiệp gây ra tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.

- Lựa chọn giải pháp và xây dựng mô hình xử lý chất thải nông nghiệp thích hợp góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

650.000.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu

 
Các bài viết khác cùng danh mục