Nghiên cứu và chế tạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt

Thuộc Chương trình: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Mã số: 103.99-2016.58 (37 - Vật lý)

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu và chếtạo nguồn phát xạ điện tử ba cực sử dụng ống nano các bon làm vật liệu catốt.

 

Mã số:

103.99-2016.58 (37- Vật lý)

 

Thuộc chương trình:

Quỹ Phát triển khoahọc và công nghệ Quốc gia

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Nguyễn TuấnHồng

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Phan Ngọc Hồng; TS. Lê Đình Quang; TS. Lê DanhChung; TS. Lương Như Hải; GS.TS. Phan Hồng Khôi

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

-  Tối ưu hóa kiến trúc triốt để nâng cao hệ số phát điện tử,ngưỡng dòng thấp.

-  Chế tạo catốt CNTs theo thiết kế

-  Chế tạo điện cực cổng theo thiết kế

-  ng dụng catốt vào triốtđể có được chùm phát xạ đạt được theo yêu cầu.

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

-  Tính toán mô phỏng cấu trúc triốt phát xạ trường bằng phầnmềm Comsol

-  Gia công chế tạo kiến trúc triốt với khoảng cách giữa catốt-điệncực cổng, anốt-điện cực cổng có thể điều chỉnh

-  Chế tạo catốt CNTs bằng phương pháp CVD

-  Thiết kế, chế tạo điện cực cổng dạng lưới bằng công nghệvi hình

-  Lập trình đo đạc sự hoạt động của triốt bằng phần mềmLabview

-  Đo đạc và phân tích đặc trưng phát xạ trường của triốt

-

Thời gian thựchiện:

5/2017 – 5/2020

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu


 

Các bài viết khác cùng danh mục