Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏngđể bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương

 

Mã số:

KC.05/16-20

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Lê Văn Luân

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Phạm Mạnh Hào, TS. Nguyễn Văn Thao, TS. Phạm Duy Súy,TS. Phan Ngọc Hồng, TS. Lương Như Hải, TS. Nguyễn Hữu Nghĩa, TS. Mai Thị TuyếtNga, TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, TS. Huỳnh Thị Ái Vân, ThS;Nguyễn Hoàng Nam, TS. Hoàng S Hồng, PGS.TS.Nguyễn Công Bẩy, ThS. Phạm Văn Khá, TS. Nguyễn Tuấn Hồng

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Mục tiêu tổngquát:

- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống lạnh sảnxuất đá lỏng từ nước biển để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩnxuất khẩu;

- Chế tạo, lắp đặt và vận hành được hệ thống lạnh sản xuấtđá lỏng từ nước biển để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương.

Mục tiêu cụthể:

- Xây dựng bộ thông số, tính chất nhiệt vật lý của cá ngừđại dương Việt Nam;

- Xây dựng bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo,lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, hướng dẫn sử dụng hệ thống lạnh sản xuất đá lỏngtừ nước biển có năng suất đá lỏng trong khoảng từ 2.000 tới 10.000kg/24h ứngvới độ đậm đặc của đá lỏng là 45%;

- Xây dựng bộ quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản cá ngừđại dương bằng đá lỏng từ nước biển trên các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương;

- Thiết kế, chế tạo 02 hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng từnước biển để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương có năng suất 2500kg/24h với độ đậmđặc 45%;

- Triển khai thử nghiệm và ứng dụng công nghệ đã đề xuấttrên các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương và các tàu hậu cần nghề cá

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí và lựa chọntàu phù hợp với điều kiện đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương tại Việt Nam.

- Nội dung 2: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lạnh sản xuấtđá lỏng để bảo quản cá ngừ đại dương

Nội dung 3: Chế tạo, lắp ráp và vận hành thử trên bờ hệ thốnglạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản cá ngừ đại dương

- Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sơchế và bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá lỏng

- Nội dung 5: Vận hành thử nghiệm hệ thống lạnh sản xuấtđá lỏng để bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu đánh bắt xa bờ

- Nội dung 6: Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của hệthống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương

- Nội dung 7: Viết báo cáo tổng kết đề tài

-

Thời gian thựchiện:

06/2018- 6/2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục