Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu thànhphần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilisvà Dregea cuneifolia ở Việt Nam

 

Mã số:

104.99-2017.340

 

Thuộc chương trình:

Quỹ Phát triển khoahọc và công nghệ Quốc gia

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS Nguyễn Thị KimThúy

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Nguyễn Thị Mai;TS. Nguyễn Thị Thu Hiền; TS. Trương Thị Thu Hiền; ThS.NCS. Nguyễn Văn Huân;KS. Phan Thị Lan Anh.

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Từ các dịch chiếtmetanol của hai loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia thuộc chi Dregeađánh giá, sàng lọc để tìm kiếm các hoạt chất có khả năng hạ đường huyết.

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Thu mẫu thực vật,xác định tên khoa học, tạo tiêu bản, tạo dịch chiết metanol

- Đánh giá sàng lọchoạt tính theo hướng ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase

- Nghiên cứu phânlập các hợp chất dựa trên cơ sở sàng lọc hoạt tính ở trên bằng các phươngpháp sắc ký

- Xác định cấu trúchoá học của các hợp chất phân lập được bằng các phương pháp phổ hiện đại

- Thử nghiệm vàđánh giá tác dụng ức chế enzyme α-amylase của các hợp chất tinh khiết phânlập được từ 02 loài Dregea volubilis và Dregea cumeifolia

- Thử nghiệm vàđánh giá an toàn in vivo đối với phân đoạn có hoạt tính cao nhất

-

Thời gian thựchiện:

8/2018 – 8/2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục