Nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng các mô hình chiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa cúc thương mại tại khu vực Tây Nguyên

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng các mô hình chiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa cúc thương mại tại khu vựcTây Nguyên

 

Mã số:

TN18/C08

 

Thuộc Chương trình:

Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

-

Tên Chủ nhiệm nhiệm vụ:

GS.TS. Phan Hồng Khôi

-

Các thành viên thực hiệnchính, Thư ký khoa học:

TS. Đỗ Thị Gấm (thư ký KH); TS. Lê Đồng Tấn; ThS. Nguyễn ThịThu; TS.Nguyễn Văn Thao; CN.Hoàng Thị Thu Linh; ThS.Dương Hương Quỳnh; PGS.TS. Chu Hoàng Hà; TS. PhạmBích Ngọc; ThS.Nguyễn Hồng Nhung; ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS.TS.Phạm Hồng Dương; TS. TrầnQuốc Tiến; ThS.Lê Anh Tú; TS.Nguyễn Bá Nam; ThS.Phan Hoàng Đại

-

Mục tiêu của nhiệm vụ:

-  Phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ chiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng phương pháp phá đêm cho ít nhất 3 loài hoa Cúc thương mại tại khu vực Tây Nguyên.

-Xâydựng được đội ngũ cán bộ nghiên cứu có khả năng làm chủ công nghệ và kỹ năng thiết kế để cho ra được sản phẩm và giải pháp hoàn chỉnh có lợi thế cạnhtranh cao.

-

Các nội dung nghiên cứuchính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Hoàn thiện và sản xuất các thiết bị và hệ thống chiếusáng điều khiển quang chu kỳ trên cơ sở đèn LED cho quá trình trồng hoacúc

- Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng hệthống chiếu sáng LED NN trong sản xuất cây giống của một số loài hoa cúc thươngphẩm canh tác tại khu vực Tây Nguyên

- Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trìnhchiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng trong sản xuất mộtsố loại hoa cúc thương phẩm tại Tây Nguyên

- Nội dung 4: Xây dựng và phát triển mô hình chiếusáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng cho 3 loại hoa cúcthương mại tại Tây Nguyên.

-

Thời gian thực hiện:

7/2018 - 3/2021

-

Phương thức khoán chi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đãnghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục