Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu sáng LED phục vụ nông nghiệp Tây Nguyên

 Mã số: TN3/C09

Thuộc Chương trình: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Mã số:KHCN-TN3/11-15 (chương trình Tây Nguyên 3)

Chủ nhiệm đề tài

GS.TS. Phan Hồng Khôi

TS. Hà T. Thanh Bình (Đồng chủ nhiệm)

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

Ths. Đỗ Thị Gấm (Thư ký khoa học), TS.Hoàng Cao Dũng, TS. Nguyễn Thị Bắc Kinh, Ths.Vũ Đình Thịnh, CN.Hoàng Thị Thu Linh, KS. Phạm Quốc Việt, PGS. TS. Chu Hoàng Hà, TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, TS. Phạm Thị Bích Ngọc, ThS.Trần Thu Trang, KS.Nguyễn Khắc Hưng, KS. Nguyễn Đình Trọng, KS.Nguyễn Thị Hoài Thương, PGS.TS Dương Tấn Nhựt, ThS. Vũ Quốc Luận, ThS. Nguyễn Bá Nam, ThS. Phạm Phúc Huy, ThS.Trịnh Thị Hương, PGS. TS. Phạm Hồng Dương, TS. Đỗ Quốc Tiến, ThS. Phạm Quang Ngân.

Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các loại đèn LED NN sử dụng đi ốt phát quang nhập ngoại, đạt mục tiêu: tiết kiệm năng lượng, chất lượng tốt, tuổi thọ cao, phù hợp với từng đối tượng cây trồng đặc biệt các cây trồng có giá trị kinh tế cao….để từ đó thiết kế chế tạo giàn, buồng nuôi cấy mô/nhân nuôi cây giống sử dụng đèn LED NN ứng dụng vào phục vụ nông nghiệp Tây Nguyên.

- Nghiên cứu ứng dụng hệ thống chiếu sáng LED trong nhân giống và điều khiển quá trình sinh trưởng phát triển cho một số loại cây nhằm nâng cao chất lượng cây giống, giảm chi phí sản xuất cây giống (nhờ tiết kiệm năng lượng phát sáng và làm mát), nâng cao tỷ lệ sống sót của cây ngoài vườn ươm…, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Mục tiêu này có thể chia thành 3 mục tiêu nhỏ, cụ thể là:

+ Nghiên cứu ứng dụng đèn LED làm nguồn sáng trong nhân giống in vitro các cây có giá trị kinh tế của Tây Nguyên như: Cà phê, Lan kim tuyến, Sâm dây, Cúc, Dâu tây, Đồng tiền, Hồng môn.

+ Nghiên cứu ứng dụng đèn LED làm nguồn sáng trong nhân giống vô tính thông qua phôi soma nhằm tạo ra các giống cà phê đầu dòng có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu bệnh tật tốt phục vụ cho công tác tái canh cà phê.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn sáng LED đến quá trình phát sinh hình thái và điều khiển quá trình ra hoa của cây cúc.

Thời gian thực hiện

 01/2013 - 03/2016

Phương thức khoán chi

 Khoán từng phần

Tình trạng đề tài

  Đã nghiệm thu

 

 

Các bài viết khác cùng danh mục