Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao(UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng

 

Thuộc Chương trình:

Đề tài độc lập cấpNhà nước

 

Mã số:

ĐTĐLCN.37/18

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS Phạm Mạnh Hào

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS.Lương Như Hải; TS. Nguyễn Văn Thao; PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn; TS. Nguyễn Công Thắng; TS. Lê Văn Luân; TS. Phan Ngọc Hồng;TS. Nguyễn Tuấn Hồng; TS. Đặng Vũ Trường; ThS. Đoàn Ngọc Quang; PGS.TS. VũMinh Thành; ThS. Ngô Minh Tiến; ThS. Lê Viết Bình; ThS. Nguyễn Văn Thủy; TS.Ngô Ngọc Thủy

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Chế tạođược bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phù hợp để xây dựng một số công trìnhquốc phòng

- Triểnkhai thử nghiệm thực tế bê tông tính năng siêu cao trong xây dựng một số côngtrình quốc phòng

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng của bêtông tính năng siêu cao trong lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng công trình quân sự nóiriêng

- Nội dung 2: Nghiên cứu xử lý nguyên vật liệu phục vụ quá trình chế tạo bê tôngtính năng siêu cao

- Nội dung 3: Nghiên cứu khảo nghiệm ảnhhưởng của các nguyên liệu đến một số tính chất của bê tông tính năng siêucao nhằm lựa chọn cấp phối tối ưu trong chế tạo bê tông tính năng siêucao phù hợp để sử dụng cho công trình quốc phòng

-Nội dung 4: Nghiên cứu khảo nghiệm, đánh giá một sốtính chất cơ lý của bê tông tính năng siêu cao (UHPC) định hướng sử dụng chocông trình quốc phòng

-Nội dung 5: Nghiêncứu khảo nghiệm, đánh giá vi cấu trúc và độ bền lâu của bê tông tính năngsiêu cao (UHPC) định hướng sử dụng cho công trình quốc phòng

- Nội dung 6: Tối ưu hóa công nghệ chế tạo và thiết lập quy trình công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông tính năng siêu cao(UHPC) phù hợp để xây dựng công trình quốc phòng

-Nội dung 7: Thiết lập quy trình công nghệ thi công chếtạo cấu kiện từ bê tông tính năng siêu cao phục vụ xâydựng một số công trình quốc phòng

-Nội dung 8: Mô phỏng số khả năng chịu tải trọng tĩnh, tảitrọng nổ, tải trọng xuyên của các cấu kiện được chế tạo từ bê tông tính năngsiêu cao phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng

-Nội dung 9: Thử nghiệm thực tế khả năng chịu tải trọngnổ của bê tông tính năng siêu cao tại hiện trường

- Nội dung 10: Thử nghiệm thực tế khả năng chống xuyên của bê tông tính năngsiêu cao tại hiện trường bằng đạn 12,7 mm

- Nội dung 11: Viết Báo cáo tổng kết đềtài

-

Thời gian thựchiện:

12/2018 -11/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục