Đề tài độc lập “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệchất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy

 

Mã số:

ĐTĐLCN35/16

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS.Đỗ Sơn Hải

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS.Lương Như Hải (Thư ký khoa học), TS. Lê Văn Thụ, TS. Nguyễn Văn Thao, PGS.TS.Ngô Trịnh Tùng, TS. Nguyễn Tuấn Hồng, ThS. Vương Văn Trường, ThS. Vũ Đình Ly,ThS. Trần Minh Thúy, TS. Nguyễn Thị Mùa, ThS. Trần Minh Thúy, GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa, GS.TS. Phan Hồng Khôi, TS. Phạm MạnhHào, ThS. Hoàng Thị Thu Linh, TS. HoàngMai Hà, ThS. Trần Thị Thanh Hợp, CN. NguyễnĐức Tuyển, CN. Nguyễn Đỗ Quyên, KS. Nguyễn Thị Hồng, ThS. Trần Hoàng Hảo, TS.Nguyễn Trung Sơn, KS. Nguyễn Đức Vượng, ThS. Nguyễn Bằng Ninh, KS. Đinh QuốcKhánh, ThS. Cao Thị Thương Huyền, ThS. Trần Thị Hà, ThS. Nguyễn Xuân Bình,ThS. Nguyễn Thu Hương, KS. Đào Việt Hưng, ThS. Nguyễn Thị Ngọc, TS. Nguyễn ThịNgoan, CN. Vũ Duy, CN. Nguyễn Thanh Hà, KS. Lê Văn Đoài, CN. Đào Văn Chương,CN. Trần Văn Chức, CN. Phạm Thị Lựu.

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Xây dựng được quy trình công nghệ sảnxuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới được Bộ Công an tiếp nhận và triểnkhai sản xuất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Sản xuất và thửnghiệm 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới theo tiêu chuẩn.

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Tổng quan về công nghệ chếtạo và ứng dụng của chất tạo bọt chữa cháy trong công tác phòng cháy, chữacháy. Giải mã công nghệ trên cơ sở phân tích, đánh giá mẫu tương tự cùng loạicủa nước ngoài và dựa trên những patents đã công bố

- Nội dung 2: Nghiên cứu lựa chọn vật liệu: chất hoạtđộng bề mặt; chất hoạt động bề mặt được flo hoá; chất trợ hoạt động bề mặt vàphụ gia phù hợp với yêu cầu chế tạo các sản phẩm chất tạo bọt chữa cháy.Nghiên cứu tính chất lý, hóa, tính tương hợp và tính bền nhiệt của các loại vậtliệu được lựa chọn.

- Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng các hệ vật liệu để chế tạosản phẩm chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển, chất tạo bọt chữa cháy tạomàng nước và chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu.

- Nội dung 4: Nâng cấp hệ thống thiết bị sẵn có thành hệthống pilot tích hợp để sản xuất 05 sản phẩm chất tạo bọt chữa cháy

- Nội dung 5: Nghiên cứu thiết lập phương pháp chế tạo 05chất tạo bọt chữa cháy trên cơ sở 05 hệ vật liệu tổ hợp. Tối ưu hóa công nghệchế tạo các sản phẩm chất tạo bọt chữa cháy trên cơ sở các hệ vật liệu đãnghiên cứu và hệ thống pilot đã lắp đặt. Xây dựng quy trình tổng thể chế tạosản phẩm

- Nội dung 6: Sản xuất thử nghiệm sản phẩm theo quy trìnhcông nghệ đã nghiên cứu và thiết bị đã lắp đặt

- Nội dung 7: Thử nghiệm thực tế tại hiện trường:

- Nội dung 8: Đánh giá hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩmso với sản phẩm tương tự của nước ngoài; đánh giá tác động của dung dịch cácchất tạo bọt trước và sau khi dập cháy lên môi trường.

-

Thời gian thựchiện:

10/2016- 9/2019

-

Phương thức khoánchi:

Khoántừng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục