Quyết định 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010

Các bài viết khác cùng danh mục
Công văn số 0239/TCNL-KHCN Công văn số 0239/TCNL-KHCN
Công văn số 0239/TCNL-KHCN, ngày 09/02/2017 của Tổng cục năng lượng thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng.
Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg
Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Văn kiện dự án Văn kiện dự án
"Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam"