Công văn số 0239/TCNL-KHCN

Các bài viết khác cùng danh mục
Quyết định 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010 Quyết định 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010
Quyết định số 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025
Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg
Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Văn kiện dự án Văn kiện dự án
"Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam"