05/07/2022 16:40
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Quyết định số 1138/QĐ - VHL ngày 01 tháng 7 năm 2022 về việc ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam