28/04/2020 11:18
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Quyết định 1799/QĐ-VHL ngày 23/10/2019 ban hành Quy định về quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp VAST

Tải Quyết định 1799/QĐ-VHL tại đây
Tải Phụ lục Quyết định 1799/QĐ-VHL tại đây