Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học

Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học là đơn vị hoạch toán phụ thuộc vào Trung tâm Phát triển công nghệ cao, sử dụng tài khoản của Trung tâm Phát triển công nghệ cao, có con dấu riêng để giao dịch; 

Trụ sở chính: đặt tại Hà Nội

Tên Tiếng Anh: Soft Matter and Biological Physics Center

I. Lãnh đạo:

- Giám đốc: TS. Nguyễn Hoàng Dương

- Điện thoại: 092 6216 216

- Email:
- Địa chỉ: tầng 8, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, CG, HN

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng:

     Nghiên cứu khoa học chuyên ngành vật lý chất mềm và vật lý sinh học;Tư vấn và chuyển giao công nghệ chất mềm và công nghệ sinh học;Đào tạo đội ngũ nghiên cứu chuyên ngành về vật lý chất mềm và vật lý sinh học.

2. Nhiệm vụ:

   - Tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý chất mềm và vật lý sinh học;

   - Triển khai ứng dụng công nghệ chất mềm và công nghệ sinh học;

   - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ chất mềm và công nghệ sinh học;

   - Thu hút kinh phí và sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước;

   - Liên kết với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước để chia sẻ nguồn lực;

   - Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu xuất sắc, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành vật lý chất mềm và vật lý sinh học trình độ trên đại học, phổ biến kiến thức về vật lý chất mềm và vật lý sinh học cho cộng đồng;

   - Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và các khu chức năng phục vụ       nghiên cứu và phát triển công nghệ vật lý chất mềm và vật lý sinh học;

   - Tổ chức quản lý dữ liệu lớn (big data) phục vụ chung cho tất cả các đề tài khoa học;

   - Xây dựng tạp chí chuyên ngành có tầm vóc quốc tế về nghiên cứu khoa học và ứng dụng vật lý chất mềm và vật lý sinh học;

   - Tổ chức các hội thảo và các buổi nói chuyện của chuyên gia về vật lý chất mềm và vật lý sinh học.

III. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học gồm:

   1. Phòng Hành chính tổng hợp;

   2. Phòng Nghiên cứu Vật lý chất mềm;

   3. Phòng Nghiên cứu Vật lý sinh học;

   4. Phòng Đào tạo, triển khai ứng dụng công nghệ.

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 20
Tổng số truy cập: 804231