Trung tâm Phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường

I. Lãnh đạo

    

- Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

- Email:         nguyentuan.tw@gmail.com

- Tel:              04.37565666

- Phó Giám đốc: TS. Hoàng Đức Hạnh

- Email:                 hoangduchanh@htd.vast.vn

- Tel:                       0918992206

 

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng:

            Phát triển khoa học, công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý môi trường và lĩnh vực khác liên quan đến bảo đảm, an toàn môi trường.

2. Nhiệm vụ:

   a. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường bao gồm công nghệ xử lý và tái chế chất thải khí, rắn, lỏng và bùn thải (bao gồm cả chất thải nguy hại).

   b. Thiết kế kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các công trình xử lý môi trường.

   c. Tư vấn, triển khai các dịch vụ về môi trường: Lập báo cáo dự án tiền khả thi, khả thi, phân tochs, giám sát chất lượng môi trường, đánh giá tác động  môi trường.

   d. Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công các công trình thuộc lĩnh vực môi trường.

   e. Nghiên cứu, tư vấn và triển khai các giải pháp khoa học công nghệ và kỹ thuật trong xử lý lũ lụt; ngập úng; triều cường và tác động môi trường do biến đổi khí hậu.

   f. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực khác liên quan đến bảo vệ và an toàn môi trường.

   g. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm PCM.

   h. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà nước và Tổng Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao giao.

III. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm CPM bao gồm:

1.      Phòng Hành chính tổng hợp

2.      Pòng Phát triển công nghệ môi trường

3.      Phòng Úng dụng và Triển khai công nghệ

4.      Phòng Phát triển thị trường công nghệ

5.      Ban Cố vấn

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 34
Tổng số truy cập: 804095