Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến

 

I. Lãnh đạo

- Giám đốc: TS. Nguyễn Tuấn Hồng

- Điện thoại:      CQ 04.37916281 

- Email: nguyen.tuanhong@gmail.com

- Địa chỉ: Khu Công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

 
- Phó Giám đốc: TS. Phan Ngọc Hồng
- Điện thoại: 096 190 63 69
- Email: hongpn82@gmail.com
- Địa chỉ: Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nộ
i

II. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến

   1. Chức năng:

       Ươm tạo, nghiên cứu phát triển các vật liệu tiên tiến, công nghệ cao; hợp tác nghiên cứu lựa chọn các công nghệ có trình độ cao trong nước và quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển của Trung tâm, của Viện Hàn lâm và của đời sống xã hội.

   2. Nhiệm vụ:

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ, vật liệu các bon cấu trúc nano làm vật liệu nền cho các ứng dụng khác;

    - Nghiên cứu phát triển các vật liệu tổ hợp nền polyme, nền cao su, nền kim loại, sử dụng các vật liệu nanô gia cường nhằm tạo ra các vật liệu có tính năng vượt trội, ứng dụng trong các ngành dân sinh, an ninh quốc phòng, hàng không vũ trụ;

    - Nghiên cứu phát triển công nghệ tiết kiệm điện năng, ứng dụng trong chiếu sáng, công nghệ khai thác sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ nông nghiệp (sơ chế, sấy…);

    - Hợp tác với các đơn vị liên quan đến vật liệu tiên tiến trong và ngoài Viện Hàn lâm, cộng tác với các doanh nghiệp liên quan nhằm ươm tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng thực tế, thương mại hóa các sản phẩm liên quan đến vật liệu tiên tiến;

    - Phối hợp với các Viện, Trường, Học viện tổ chức giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh viên các hướng nghiên cứu liên quan đến vật liệu tiên tiến;

    - Tổ chức khai thác hệ thống trang thiết bị được đầu tư một cách hiệu quả (Dịch vụ đo đạc phân tích, cho thuê sử dụng thiết bị máy móc,…).

   Phòng Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến có 1 Trưởng phòng và có thể có 1 đến 2 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm.

III. Cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến

TT

Họ Tên

Chức danh

1

TS. Nguyễn Tuấn Hồng

Giám đốc

2

PGS.TS. Phan Ngọc Minh

 

3

GS.TS. Phan Hồng Khôi

 

4

 TS. Phan Mạnh Hồng

Cộng tác viên

5

TS. Đoàn Đình Phương

(Kiêm nhiệm)

6

TS. Trần Bá Hùng

 

7

ThS. Bùi Hùng Thắng

Cộng tác viên

8

KS. Nguyễn Mạnh Hồng

Cộng tác viên

9

ThS. Vũ Đình Thịnh

 

10

KS. Phạm Quốc Việt

 

11

KS. Lê Đình Quang

(Cộng tác viên)