Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019: http://htd.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019-1733.html 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019:
http://htd.vn/vien-han-lam-khcnvn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2019-so-467-tb-1712.html 
Thông báo tuyển sinh đào tạo dự bị nghiên cứu sinh năm 2019: http://htd.vn/vien-han-lam-khcnvn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-du-bi-nghien-cuu-sinh-nam-2019-so-468-1711.html 
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019http://htd.vn/trung-tam/thong-bao-so-463-tb-hvkhcn-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2019-1699.html 

 

  
 

Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc tiền thân là Viện Nghiên cứu khoa học Tây Bắc trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 496/QĐ-KHCNVN ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Sau đó chuyển đổi thành Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc trực thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 1495/QĐ-VHL ngày 21/8/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trung tâm là cơ quan đại diện cho Trung tâm Phát triển công nghệ cao và là cơ sở đào tạo của Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tại vùng Tây Bắc.

Trụ sở đặt tại: Tổ 15, khu 2, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3868558;

Email: hanhchinh.cttd.vast@gmail.com

- Tên giao dịch quốc tế: Center for Tay Bac Technology Development

- Tên viết tắt: CTTD

 
I. Lãnh đạo

        - Giám đốc: TS. Trần Văn Cường
          Địa chỉ: Tổ 15, Khu 2,Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

          Điện thoại: 0210.3868.560

          E-mail:cuongtv.tisr@yahoo.com

          Lĩnh vực chuyên môn:  

- Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Kim Thúy

- Điện thoại: 0967310888

- Email: thuyntk71@gmail.com

Địa chỉ:             Tổ 15, Khu 2, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

II. Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc

1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, nghiên cứu phát triển và triển khai công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho vùng Tây Bắc.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu cơ bản các vấn đề về môi trường, tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp sinh thái và công nghệ sinh học, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, quy hoạch, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng Tây Bắc.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, xây dựng các quy trình công nghệ, chuyển giao công nghệ vào đời sống và sản xuất cho vùng Tây Bắc.

- Triển khai các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các lĩnh vực khác có liên quan.

3. Nhân sự

Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc hiện có 22 cán bộ, trong đó có 02  PGS; 05 Tiến sỹ; 04 Nghiên cứu sinh; 02 Thạc sỹ; 03 Kỹ sư; 05 Cử nhân; 01 viên chức có trình độ khác.

III. Cơ cấu tổ chức

  4. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Hành chính.
- Phòng Môi trường và Phát triển bền vững.
- Phòng Hóa - Sinh.
- Phòng Ứng dụng và Triển khai công nghệ.
5. Những thành tựu nổi bật 
Các đề tài, dự án Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc đã và đang thực hiện gồm:
 
* Đề tài, dự án cấp Nhà nước:
- Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng và các tác động của chúng đến môi trường, kinh tế, xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Mã số: VAST.ĐTCB.01/14/15). 
- Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam (Mã số: 104.99-2017.340).
- Thu thập đánh giá nguồn gen cây có hạt và cây có củ thuộc dự án nguồn gen quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen cây công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 
* Đề tài, dự án cấp Bộ:
- Điều tra nghiên cứu tiềm năng và triển vọng của một số nhóm tài nguyên thực vật ở tỉnh Phú Thọ, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững (Mã số: VAST.CTG.04/11/2012).
- Khảo sát, đánh giá thực trạng chất thải nông nghiệp, đề xuất các giải pháp xử lý phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững hai huyện Lâm Thao và Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Mã số: VAST.NĐP.03/13-14). 
- Nghiên cứu giải pháp nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Mã số: VAST.CTG.09/14-16).
 
* Đề tài, dự án cấp tỉnh:
- Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do nước thải sản xuất tại làng nghề Đoàn Kết xã Hùng Lô - thành phố Việt Trì - tỉnh  Phú Thọ, đề xuất giải pháp và công nghệ xử lý nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (Mã số: 06/ĐT-KHCN.PT/2013). 
- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm cây Bình vôi (Stephania glabra (Roxb.) Miers) nhằm phát triển nguồn dược liệu tại tỉnh Phú Thọ (Mã số: 21/ĐT-KHCN.PT/2015).
- Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng, thâm canh cây Địa liền (Kaempferia galanga L.) tại tỉnh Phú Thọ (Mã số: 08/ĐT-KHCN.PT/2016). 
- Nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ vật liệu Polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm trong canh tác chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Mã số: 11/ĐT-KHCN.PT/2017).
 
* Các nhiệm vụ khác:
- Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng hấp thụ và chuyển hóa kim loại nặng.
- Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có hoạt tính phân giải lân cao để phục vụ nghiên cứu và sản xuất phân bón vi sinh.
- Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng ức chế vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh khoai tây.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của Cytokinin đến khả năng nhân nhanh chồi trong nuôi cấy mô tế bào hoa Lily.
- Nghiên cứu nhân giống in vitro cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni). 
- Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống chuối Phấn Vàng.
- Nghiên cứu nhân giống vô tính cây Bình vôi bằng hom thân.
- Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích sinh trưởng IBA và NAA đến khả năng nhân giống hom cây Thìa canh (Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schult) tại Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc.
- Nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) bằng phương pháp giâm hom chồi lá.
- Nghiên cứu đa dạng di truyền cây rau Sắng (Melientha suavis Pierre) tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu di thực trồng thử nghiệm cây rau Bò khai và rau Sắng tại Việt Trì, Phú Thọ.
- Nghiên cứu khả năng nhân giống và trồng thử nghiệm cây Khúc khắc (Smilax glabra Roxb.) tại tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
- Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L. Wu) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đất đến sự sinh trưởng, năng suất và quá trình thoái hóa của nương chè PH1 trên 25 năm tuổi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu xác định liều lượng phân NPK nhả chậm thích hợp cho giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên ở một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu một số kinh nghiệm bản địa sử dụng thực vật làm thuốc ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu tri thức sử dụng các loài cây thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn.
- Khảo sát đánh giá chất lượng nguồn nước mặt và đề xuất giải pháp bảo vệ tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
- Khảo sát đánh giá hiện trạng xử lý chất thải nông nghiệp tại xã Sông Lô, thành phố Việt Trì.
- Khảo sát đánh giá tình hình xử lý nước thải chăn nuôi tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý phế thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ tại Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Nghiên cứu đánh giá  khả năng xử lý nước rỉ rác của cỏ vetiver (Vetiverria zizanioides) tại trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác và chế biến quặng sắt tại mỏ sắt Chòi Hãn đến môi trường nước mặt xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
 
6. Một số hình ảnh về phòng thí nghiệm và thiết bị của Trung tâm
 

Hình 1: Phòng Nuôi cấy mô

Hình 2: Phòng Hóa dược

Hình 3: Máy cất quay chân không

Hình 4: Máy hứng phân đoạn

   

Hình 5: Đèn soi UV

  

Hình 6: Bể rửa siêu âm

Hình 7: Máy cất nước 2 lần 

Hình 8: Cân Phân tích 

Hình 9: Tủ cấy vô trùng 

Hình 10: Tủ ấm nuôi cấy vi sinh 

Hình 11: Nồi hấp tiệt trùng 

Hình 12: Máy khuấy từ gia nhiệt 

Hình 13: Tủ hút khí độc 

Hình 14: Lò vi sóng 

Hình 15: Máy đo COD và đo đa chỉ tiêu

Hình 16: Máy đo cường độ ánh sáng  

Hình 17: Máy đo DO/BOD 

Hình 18: Máy kiểm tra chất lượng nước  

 
Hình 19: Tủ sấy mẫu
 
Cập nhật ngày 10/1/2018