Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Trung tâm Phát triển công nghệ hóa học nông nghiệp

I. Lãnh đạo:

Ảnh

Giám đốc: PGS.TS. Trần Đại Lâm

SĐT: 0912.463.122

Email:

II. Chức năng và nhiệm vụ phòng Phát triển công nghệ hóa môi trường

 1. Chức năng

   Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất các loại hoạt chất và hóa chất làm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và hóa chất sử dụng cho nuôi trồng thủy sản; phát triển các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong sản xuất các loại hoạt chất và hóa chất nông nghiệp thân thiện môi trường ít độc hại đối với con người; phát triển các loại vật liệu mới làm cảm biến phát hiện dư lượng, sản xuất phân bón đa chức năng; hợp tác nghiên cứu lựa chọn các công nghệ có trình độ cao trong nước và quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao trong nước, phục vụ các yêu cầu phát triển của Trung tâm Phát triển công nghệ cao và của Viện Hàn lâm.

 2. Nhiệm vụ

   - Nghiên cứu triển khai các công nghệ mới tiên tiến để phát hiện và tạo ra các hoạt chất mới từ tự nhiên (thực vật và vi sinh vật) hoặc tổng hợp, bán tổng hợp có tác dụng phòng trừ dịch bệnh cho nông nghiệp (Agrochemical active compounds).

- Phát triển và ứng dụng các phương pháp mới và công nghệ thân thiện môi trường trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và bán tổng hợp hoạt chất và các dẫn xuất làm hóa chất nông nghiệp.

- Tiếp cận các công nghệ hiện đại và phương pháp mới nhằm sử dụng và tái sinh các sản phẩm phụ của hóa chất nông nghiệp, giảm thiểu nguy hại tới sức khỏe con người và cộng đồng.

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo vật liệu mới và các công nghệ tiên tiến sản xuất cảm biến (sensor, biosensor) phát hiện dư lượng thuốc BVTV trong rau màu và thực phẩm, dư lượng chất cấm nói chung và β- agonist trong chăn nuôi.

- Chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hóa các hoạt chất và hóa chất sử dụng trong bảo vệ cây trồng và bảo vệ sau thu hoạch như làm các thuốc trừ sâu, nhện, thuốc trừ tuyến trùng (nematocides), trừ nấm bệnh (fungicides), trừ cỏ dại (herbicides), các chất dẫn dụ (attractants, pheromones), xua đuổi côn trùng (repellents), diệt mối (termiticides), điều hòa sinh trưởng cây trồng (plant growth regulators), chất bảo quản hoa, quả hoặc các synergists sử dụng trong bào chế gia công thuốc BVTV và thú y. 

- Nghiên cứu sản xuất các loại hoạt chất và hóa chất sử dụng trong chữa bệnh ở thú Y (veterinary drugs) và thủy sản (aquaculture chemicals).

- Ứng dụng các công nghệ mới sản xuất các loại phân bón đa chức năng kết hợp kích thích sinh trưởng, kích kháng bệnh trong nông nghiệp.

- Nghiên cứu bào chế và gia công các sản phẩm BVTV và thú y; sản xuất các hợp chất phụ gia cho công nghiệp nông dược.

- Dịch vụ phân tích các hoạt chất và hóa chất trong nông nghiệp.

- Triển khai sản xuất, thương mại hóa và kinh doanh các sản phẩm KHCN khác liên quan tới hóa chất nông nghiệp.

    Phòng Phát triển công nghệ hóa môi trường có 1 Trưởng phòng và có thể có 1 đến 2 Phó Trưởng phòng. Giám đốc và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm.