Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ

Điện thoại: 043.7916281 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ,  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

I. Lãnh đạo

- Giám đốc:  Phạm Anh Tuấn

  Điện thoại: 043.791.6281 

  Di động:     0913.366.602

  Email:      phamtuan1994@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ,  số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

 


I. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ

   1. Chức năng

    Tổ chức các hoạt động dịch vụ khai thác về khoa học công nghệ, dịch vụ hỗ trợ hoạt động của các đơn vị tại các cơ sở của Trung tâm Phát triển công nghệ cao và thực hiện các hoạt động truyền thông khoa học công nghệ theo nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển công nghệ cao được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

   2. Nhiệm vụ

    - Tổ chức hoạt động dịch vụ: Khai thác ứng dụng công nghệ được thực hiện tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao và các tổ chức khoa học công nghệ khác phục vụ sản xuất, kinh doanh; Tổ chức các dịch vụ khai thác tiềm lực khoa học công nghệ, khai thác cơ sở vật chất và các dịch vụ khác nhằm phục vụ, hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ;

   - Quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ tại Khu Sản xuất thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô;

   - Quản lý, vận hành và khai thác Website của Trung tâm Phát triển công nghệ cao;

   - Tổ chức công tác truyền thông công nghệ theo nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển công nghệ cao;

   - Hợp tác, liên kết với các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước nhằm khai thác, phát triển khoa học công nghệ, phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

  Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệcó 1 Giám đốc và có thể có 1 đến 2 Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao bổ nhiệm và miễn nhiệm.

II. Các phòng thuộc Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ

 

TT

Họ tên

Chức danh

 
 

1. Phòng Dịch vụ tổng hợp

 

1

     CN. Nguyễn Văn Trọng

 Phụ trách phòng

 

2

     CN. Lê Thị Khánh Hiền

 

 
3

    CN. Nguyễn Thị Việt Hà

  

4

             

 

 

2. Phòng Truyền thông công nghệ

 

5

     ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Phụ trách phòng

 

6

     KS. Nguyễn Thị Thu Huyền

 

 

3. Tổ bảo vệ

   

7

  Nguyễn Ngọc ThạchTổ trưởng 

8

  Nguyễn Xuân HiếuTổ phó 

9

  Nguyễn Việt Đức  

10

  Phạm Phúc Thọ  

11

  Nguyễn Thiện Bình  

 

Các bài viết khác cùng danh mục
Số người online: 37
Tổng số truy cập: 804095