Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Viện Hàn lâm KHCNVN họp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2014

Chủ đề Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2014 là: “Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững”

Tại buổi họp, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN  kết luận: Viện Hàn lâm sẽ thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban như tiểu ban tuyên truyền do GS.Nguyễn Đình Công, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm làm Trưởng tiểu ban, Tiểu ban Khánh tiết do GS.Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm làm Trưởng tiểu ban để phối hợp thực hiện Chương trình Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2014 và Kỷ niệm 39 năm thành lập Viện Hàn lâm.

Nội dung hoạt động những ngày kỷ niệm:

- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa và vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Kỷ niệm 39 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN  (20/5/1975 - 2/0/5/2014).

- Tổ chức những ngày mở cửa các phòng thí nghiệm của tất cả các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm; trưng bày giới tthiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật của Viện Hàn lâm KHCNVN tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và những người quan tâm khoa học và công nghệ đến thăm quan và giao lưu với các nhà khoa học của Viện Hàn lâm. Thời gian:  Ngày mở cửa từ 17/5 đến hết ngày 20/5/2014.

- Mít tinh chào mừng tại Viện Hàn lâm, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 20/5/2014;

- Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, văn nghệ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

- Các khẩu hiệu chào mừng với nội dung: “Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững” và “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 và Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Kết thúc buổi họp, các đơn vị bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch chào mừng hai ngày Lễ lớn nêu trên từ tháng 4 năm 2014.