Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Viện Hàn lâm KHCNVN

Về dự Hội nghị tổng kết năm 2012 của Viện Hàn lâm KHCNVN có đồng chí Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Trần Đại Khu, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam.

Về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có GS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS. Dương Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện, GS. Nguyễn Đình Công, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện, PGS.TS Hà Duy Ngọ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, các đồng chí nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm.

Hội nghị tổng kết năm 2013 của Viện Hàn lâm KHCNVN còn có sự tham dự của Ban chấp hành Đảng ủy, Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong năm 2013 được Viện khen thưởng.

GS.Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN báo cáo tổng kết công tác năm 2013. phương hướng kế hoạch năm 2014

Năm 2013 là năm đầu tiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 của Chính phủ.

Viện Hàn lâm KHCNVN đã thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đã đề ra, triển khai thực hiện trên 430 nhiệm vụ, đề tài, dự án KHCN ở các cấp khác nhau, với tổng kinh phí thực hiện gần 370 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2012.

Phát triển các ngành khoa học và công nghệ gắn với thực tiễn, chú trọng đến chất lượng sản phẩm của khoa học và công nghệ, ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình phát triển công nghệ cao như công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học, khuyến khích các đăng ký sở hữu trí tuệ, hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế. Bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như phóng thành công vệ tinh VNREDSat-1 vào vũ trụ, Vệ tinh PicoDragon do Trung tâm Vệ tinh Quốc gia chế tạo hoạt động thành công trên không gian, thử nghiệm thành công máy bay không người lái lần đầu tiên tại Việt Nam, 03 tạp chí được chấp nhận đạt chuẩn SCOPUS, phát hiện hàng loạt loài động vật, thực vật mới và nhiều kết quả KHCN khác.

Tính đến tháng 12/2013, Viện Hàn lâm KHCNVN có tổng số trên 4000 cán bộ, viên chức, trong đó có 2649 cán bộ trong chỉ tiêu biên chế được giao; 44 GS, 161 PGS, 35 TSKH, 706 TS, 781 ThS và 794 cán bộ, viên chức có trình độ đại học. Trong đợt phong chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013, Viện Hàn lâm KHCNVN có 4 nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 17 nhà khoa học được công nhận tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Năm 2013, Viện Hàn lâm KHCNVN đã phê duyệt chủ trương thành lập 11 Trung tâm tiên tiến giai đoạn 2013-2016 trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và tương ứng là các chuyên ngành khoa học có thế mạnh, tiềm năng. Với sự nỗ lực của Viện Hàn lâm, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã được UBND Thành phố Hà Nội cấp 32 ha đất xây dựng tại khu đô thị sinh thái Quốc Oai.

Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp tục thực hiện các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm thuộc Chương trình cán bộ trẻ nhằm thu hút cán bộ trẻ - giỏi và cán bộ có trình độ cao về công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Đây là khối đề tài dành cho tập thể các nhà khoa học là cán bộ biên chế dưới 40 tuổi. Viện Hàn lâm sẽ tạo điều kiện về chỗ ở (ký túc xá) cho các cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Tại hội nghị, nhằm biểu dương các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao danh hiệu "Cờ thi đua của Viện Hàn lâm KHCNVN" cho 6 đơn vị, bằng khen cho 4 đơn vị, bằng khen đối với tập thể cấp phòng và tương đương cho 1 đơn vị, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 29 đơn vị, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với tập thể cấp phòng và tương đương cho 16 đơn vị, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 3 cá nhân, bằng khen cho 9 cá nhân và bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác.

Trao tặng danh hiệu "Cờ thi đua của Viện Hàn lâm KHCNVN" cho 6 đơn vị xuất sắc

Trao tặng bằng khen của Viện Hàn lâm KHCNVN cho 4 đơn vị

Trao tặng bằng khen đối với tập thể cấp phòng và tương đương cho 1 đơn vị

Trao tặng danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 29 đơn vị

Trao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” đối với cấp phòng và tương đương cho 16 đơn vị

Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHCNVN” cho 3 cá nhân

Trao tặng bằng khen cho 9 cá nhân và bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm KHCNVN, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện đã phát động phong trào thi đua trong toàn Viện, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2014, cùng nhau chung sức đồng lòng, xây dựng Viện Hàn lâm KHCNVN ngày càng phát triển.