Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Chế phẩm sinh học góp phần bảo vệ môi trường

Để khắc phục tình trạng trên, PGS.TS.Tăng Thị Chính và các cộng sự thuộc Viện Công nghệ môi trường đã tiến hành nghiên cứu thành công chế phẩm vi sinh học Sagi Bio, đây là phương pháp xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học, với cơ chế dựa trên các hoạt động sống của vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh có trong chất thải, để xử lý chất thải. Các chế phẩm sinh học Sagi Bio gồm các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn được tuyển chọn và được đánh giá có mức độ an toàn sinh học cao.

Chế phẩm sinh học Sagi Bio

Được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm chịu nhiệt và ưa nhiệt (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 45-550C) sinh tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza) để phân hủy nhanh các chất thải hữu cơ thành mùn. Cạnh tranh dinh dưỡng và ức chế các vi sinh vật gây bệnh trong chất thải, giảm phát sinh mùi hôi thối và làm sạch môi trường.

Sagi Bio có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ (chất thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp: rơm rạ, phân gia súc, gia cầm, than bùn...) ở nhiệt độ cao 55-600C, rút ngắn thời gian ủ xử lý từ 2 tháng xuống còn 1 tháng, biến chất thải hữu cơ thành nguồn phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp và cải tạo đất, tái sử dụng chất thải để tạo ra các sản phẩm hữu ích.

Chế phẩm sinh học Sagi Bio-1

Được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm xạ khuẩn Streptomyces ưa ấm (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 15 -370C) sinh tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza) có khả năng sinh kháng sinh ức chế nấm mốc, vi khuẩn Gram âm. Vi khuẩn Lactobacillus có tác dụng ức chế mạnh các vi khuẩn gây bệnh (Coliform, Salmonella). Chế phẩm sinh học Sagi Bio-1 có tác dụng xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải.

Chế phẩm sinh học Sagi Bio-2 

Được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm vi sinh vật ưa ấm (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 15 -370C) sinh tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza), cạnh tranh dinh dưỡng với các vi sinh vật gây hại trong môi trường nước giảm phát sinh mùi hôi thối. 

Chế phẩm sinh học Sagi Bio2 dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ. Thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ làm sạch môi trường nước.

Các chế phẩm vi sinh Sagi Bio đã được Tổng Cục môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép chế phẩm sinh học được sử dụng trong xử lý môi trường tại Việt Nam và được chuyển giao cho doanh nghiệp để sản xuất và thương mại hóa trên thị trường. Các nhà chuyên môn cũng đánh giá cao khả năng xử lý chất thải triệt để, an toàn cho môi trường, dễ sử dụng, giá thành thấp và cần được nhân rộng mô hình trong cả nước.

Website Viện Hàn Lâm KHCNVN