14/12/2018 11:12
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Kết quả thực hiện hợp đồng của chuyên gia tư vấn thu thập số liệu về tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chiếu sáng LED ở Việt Nam

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp, về phía Văn phòng UNDP Việt Nam có bà Vũ Thị Thu Hằng – Cán bộ chương trình UNDP Việt Nam; Về phía Ban Quản lý Dự án có GS.TS. Phan Hồng Khôi – Cố vấn Kỹ thuật Dự án; Ông Nguyễn Kiên Cường – Quản đốc Dự án; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Cán bộ Kế toán/ Hành chính của Dự án; Về phía các chuyên gia, tư vấn có bà Nguyễn Thái Thu Nga - Tư vấn quốc gia về thu thập số liệu và đánh giá ngành chiếu sáng LED (DCA-I); Bà Nguyễn Thu An – Chuyên gia về chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng, Công ty Chiếu sáng Thăng Long; Ông Nguyễn Nguyên Trà – Trưởng nhóm tư vấn về Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế tài chính đầu tư cho các dự án chiếu sáng LED ở khu vực chiếu sáng công cộng tại Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội; Ông Lê Nho Hoán – Tư vấn quốc gia về xây dựng hệ thống MRV cho chiếu sáng LED; Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Thành viên nhóm tư vấn về Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế tài chính đầu tư cho các dự án chiếu sáng LED ở khu vực chiếu sáng công cộng tại Việt Nam, chuyên gia Tài chính, Ngân hàng BIDV Việt Nam.

 Sau khi Tư vấn quốc gia (DCA-1) báo cáo kết quả thực hiện việc thu thập số liệu về tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ các sản phẩm LED ở Việt Nam trong hai năm 2016 và 2017, tại cuộc họp, các chuyên gia, tư vấn đã cùng trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện hợp đồng và các số liệu thu thập được. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp có nhiều ý kiến rất cụ thể, thiết thực giúp cho chuyên gia hoàn thiện hệ thống số liệu đã thu thập được, làm cơ sở để đánh giá sự phát triển của ngành công nghiệp chiếu sáng LED ở Việt Nam.

Tin bài: Thu Huyền