05/10/2018 10:26
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Dự án chiếu sáng LED làm việc với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về chương trình thí điểm dán nhãn năng lượng

Description: E:\Dự án LED\Hình ảnh\Làm việc với chuyên gia tại Rang Đông\IMG_2684.JPG

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia tiếp đoàn, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có ông Trần Trung Tưởng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cùng các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đang làm việc và nghiên cứu tại Công ty;

Mục đích của buổi làm việc nhằm xem xét đánh giá và tư vấn các sản phẩm của Công ty để tiến hành dán nhãn năng lượng thí điểm trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Trung Tưởng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Ralaco đã giới thiệu về các sản phẩm của Công ty và bày tỏ sự cảm ơn những hỗ trợ của Dự án Chiếu sáng LED cho Công ty Ralaco đặc biệt thông qua việc mời các chuyên gia quốc tế sang hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật, tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng thí điểm trong thời gian tới.

Dự án chiếu sáng LED được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019 với mục đích là giảm thiểu lượng phát thải các khí nhà kính thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng thông qua việc tăng cường sử dụng các sản phẩm chiếu sáng LED được sản xuất tại Việt Nam. Trong hai năm đầu tiên (năm 2016 và năm 2017) thực hiện dự án, Dự án LED đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương (MOIT) để xây dựng và quản lý chương trình Dán nhãn và Chứng nhận Năng lượng Hiệu quả (EE L&C) cho các sản phẩm chiếu sáng LED một cáchhệ thống. Với sự hỗ trợ của Dự ánLED, chương trình EE L&C và lộ trình cho MEPSvàHEPS của các sản phẩm chiếu sáng LED đã được áp dụng theo quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017. Lộ trình EE L&C đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 theo hai giai đoạn; (i) giai đoạn I (từ tháng 01 năm 2018 đến 31 tháng 12năm 2019): Dán nhãn tự nguyện; và (ii) giai đoạn II (từ ngày 01 tháng 01 năm 2020): Dán nhãn bắt buộc.Chương trình EE L&C áp dụng cho bóng đèn tròn LED, đèn LEDkhông định hướng có bộ điều khiển, và bóng đèn LED hai đầu cho mục đích chiếu sáng chung, sử dụng với điện áp danh nghĩa 220 V, tần số 50 Hz.

Mục tiêu của Chương trình Dán nhãn Năng lượng và các ứng dụng hiệu quả năng lượng tối thiểu sẽ tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ (480 triệu USD) tiền tiết kiệm tích lũy năng lượng và giảm phát thải khí carbon dioxide 34 triệu tấn mỗi năm tính tới năm 2030. Lượng điện quốc gia tiết kiệm hàng năm sẽ vào khoảng 6.000 GWh/năm, giảm nhu cầu đối với xấp xỉ hai nhà máy nhiệt điện sử dụng than công suất 500 MW (tương đương với 1 tỷ USD vớinhà máy điện).

Description: E:\Dự án LED\Hình ảnh\Làm việc với chuyên gia tại Rang Đông\IMG_2675.JPG Description: E:\Dự án LED\Hình ảnh\Làm việc với chuyên gia tại Rang Đông\IMG_2683.JPG

Đưa Chuyên gia quốc tế đi thăm quan một số sản phẩm của Công ty Ralaco

Tin bài: Thu Huyền