26/07/2016 14:43
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Trung tâm phát triển công nghệ cao tổ chức lễ mở thầu gói thầu số 01 “Thiết bị trong lĩnh vực vật liệu Nanocompozit và compozit đặc biệt”

Toàn cảnh  buổi lễ mở thầu

Tham dự lễ mở thầu, về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có ông Trần Ngọc Long – Đại diện Ban kế hoạch tài chính, ông Lê Anh Tuấn – đại diện Ban kiểm tra; về phía Trung tâm Phát triển Công nghệ cao có ThS. Phạm Duy Súy – Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng ban quản lý dự án; Đại diện công đoàn, Thanh tra nhân dân, và các thành viên Đại diện Tổ tư vấn thẩm định đấu thầu,Tổ chuyên gia đấu thầu, các thành viên Ban quản lý dự án cùng các Nhà thầu.

 Ông Nguyễn Trung Thành – Đại diện tổ Chuyên gia đấu thầu khai mạc buổi mở thầu và đọc các cơ sở pháp lý, các thủ tục tiến hành mở thầu theo quy định. Gói thầu số 01: “Thiết bị trong lĩnh vực vật liệu Nanocompozit và compozit đặc biệt” thuộc dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ ươm tạo, nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật liệu đặc biệt tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

Gói thấu được thực hiện theo đúng trình tự quy định của Pháp luật: đã được đăng tải trên báo đấu thấu số 112 ngày 17/6/2016, có 03 nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo đúng quy định đó là: Công ty TNHH thương mại và đầu tư T&N; Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật; Công ty TNHH khoa trí. Lễ mở thầu diễn ra theo đúng trình tự quy định của Pháp luật.

Sau khi các nhà thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu, ông Phạm Hữu Kiên – đại diện đơn vị tư vấn thầu đã tiến hành các bước mở hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. Đại diện Viện Hàn lâm là ông Trần Ngọc Long và ông Lê Anh Tuấn, đại diện Ban thanh tra nhân dân và Công đoàn Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã nêu ý kiến, phát biểu về buổi lễ mở thầu  diễn ra công khai, minh bạch theo đúng trình tự quy định của Pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Phạm Duy Súy – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao yêu cầu tổ tư vấn đấu thầu thực hiện các bước đấu thầu, đảm bảo chính xác, minh bạch, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả trúng thầu sẽ được công bố ngay sau khi tổ tư vấn thầu chấm xong hồ sơ dự thầu.

Buổi mở thầu diễn ra thành công và kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

 

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

                              

Đại diện nhà thầu lên kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu

ThS. Phạm Duy Súy - Phó giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi lễ

Tin bài: Thu Huyền