04/10/2019 15:23
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm thành công 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy

Sau 3 năm tập trung nghiên cứu, ngày 21/9/2019 tập thể  các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ (H09) và Cục  Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) – Bộ Công An tổ chức  trình diễn thử nghiệm hiệu quả dập cháy của 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ  mới vừa được nghiên cứu thành công theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7278-1:2003(ISO 7203-1:1995) và TCVN 7278-3 : 2003 (ISO 7203-1 : 1999). Các chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới này là sản  phẩm khoa học  công  nghệ  của  đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu công nghệ sản  xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác  phòng  cháy  chữa  cháy”, mã số ĐTĐLCN 35/16 do  tập  thể  các  nhà khoa học Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện  Hàn lâm Khoa học  và Công nghệ Việt Nam (có sự phối hợp của Viện  Khoa học  và Công nghệ, Bộ Công an) nghiên cứu, chế  tạo.

Tham dự buổi trình diễn thử nghiệm, có Lãnh đạo Trung  tâm Phát triển  công  nghệ  cao: Ông Phạm Duy Súy - Phó Tổng Giám đốc, GS.TS. Phan  Hồng Khôi - Chủ tịch Hội đồng tư vấn KHCN và các thành viên tham gia thực hiện  đề tài. Về phía Bộ Công an: có đồng chí Nguyễn Đức Vượng- đại diện Viện Khoa học  và Công nghệ, đồng chí Lê Văn Đoài - đại diện Cục Cảnh sát Phòng  cháy, chữa cháy và  cứu  nạn, cứu hộ và nhiều cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp tham gia trình diễn thử  nghiệm. Buổi trình diễn thử  nghiệm còn có sự chứng  kiến của các cơ  quan  thuộc Bộ  Khoa học và Công nghệ: ông Nguyễn Tuấn Dương - đại  diện Vụ Khoa học  và  Công nghệcác  ngành  kinh tế - kỹ thuật, ông  Nguyễn Văn Minh - đại diện Văn phòng cácChương trình  trọng  điểm cấp  Nhà nước.

Kết quả buổi thử nghiệm cho thấy 5 hệ sản phẩm được  nghiên cứu đều đạt chất lượng vượt trội so với yêu cầu, cụ thể là:

STT

Tên  chất tạo bọt chữa cháy

Tỷ  lệ pha trộn

Thời  gian dập tắt đám cháy

Thực    tế đạt được

TCVNcho phép

1

Chất tạo bọt  chữa cháy sử dụng nước biển 3%

3% với nước  biển

3 phút 24giây

≤ 5 phút

2

Chất tạo bọt  chữa cháy sử dụng nước biển 1%

3% với nước   biển

4 phút 20giây

≤ 5 phút

3

Chất tạo bọt  chữa cháy tạo màng nước 0,5%

0,5% với nước  ngọt

3 phút 52giây

≤ 5 phút

4

Chất tạo bọt  chữa cháy bền rượu 3%

3% với nước  ngọt

2 phút 50giây

≤ 3 phút

5

Chất tạo bọt  chữa cháy bền rượu 1%

1% với nước  ngọt

2 phút 45giây

≤ 3 phút

Kết quả này mở ra tiềm năng lớn trong việc chủ  động  sản xuất chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới trong nước, trang bị cho ngành phòng  cháy chữa cháy.

MỘT SỐ HÌNH  ẢNH  TẠI BUỔI TRÌNH DIỄN THỬ NGHIỆM

Thửnghiệm theo TCVN 7278-1:2003

Giaiđoạn bắt đầu dập cháy

Sau2 phút 50 giây

Sau3 phút 24 giây

Thửnghiệm chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3%

 
Giai đoạn bắt đầu dập cháy

Sau 3 phút 55 giây 
 
Sau 4 phút 20 giây
Thửnghiệm chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 1% 
 
Giai đoạn bắt đầu dập cháy

Sau 3 phút 30 giây 
 
Sau 3 phút 52 giây

Thử nghiệm chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%
Thử nghiệm theo TCVN 7278-3:2003

 
Giai đoạn bắt đầu dập cháy
 
Sau 2 phút 30 giây

Sau 2 phút 50 giây 
                                             Thử nghiệm chất tạo bọt chữa cháy bền rượu 3%
 
Giai đoạn bắt đầu dập cháy
 
Sau 2 phút 30 giây
 
Sau 2 phút 45 giây
                                               Thử nghiệm chất tạo bọt chữa cháy bền rượu 1%