Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC), mã số ĐTĐL.CN-37/18.

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2022, tạiphòng họp 909, Tòa nhà ươm tạo công nghệ (A28), số 18 Hoàng Quốc Việt, Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã tổ chức nghiệm thu,đánh giá cấp cơ sở đềtài khoa học công nghệ cấp quốc gia,mã số ĐTĐL.CN-37/18, do TS. Phạm Mạnh Hào chủ nhiệm.   

Hộiđồng nghiệm thu gồm các nhà Khoa học liên quan đến lĩnh vực Bê tông có tínhnăng siêu cao như: GS.TS. Phan Hồng Khôi; GS.TSKH. Phùng Văn Lự; Đại tá,TS. Nguyễn Đức Thắng v.v…đã đánh giá rất cao kết quả đạt được của đềtài. Có thể thấy được kết quả của đề tài đều đạt và vượt yêu cầu của nhiệm vụ đềra.

Từkết quả này, là căn cứ để tiếp tục nghiệm thu tại Bộ Quốc phòng (theo quy địnhcủa nhiệm vụ đặt hàng của Bộ Quốc phòng) và là cơ sở cho việc nghiệm thu cấpNhà nước tại Bộ Khoa học và công nghệ.