09/06/2020 14:08
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Công ty Cổ phần tập đoàn ECOHAP Hoàng Nguyên

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra buổi Ký Hợp đồng hợp tác giữa Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Công ty cổ phần Tập đoàn ECOHAP Hoàng Nguyên nhằm triển khai ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ do Trung tâm phát triển công nghệ cao nghiên cứu chế tạo, góp phần đưa sản phẩm khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào phục vụ đời sống xã hội.

Tham dự buổi ký kết, về phía Trung tâm Phát triển công nghệ cao có TS. Nguyễn Văn Thao - Tổng Giám đốc; GS.TS. Phan Hồng Khôi - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Khoa học công nghệ; TS. Phan Ngọc Hồng - Phó Tổng Giám đốc. Về phía Công ty cổ phần Tập đoàn ECOHAP Hoàng Nguyên có Ông Hoàng Huy - Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Thế Phương - Tổng Giám đốc.

Nội dung hợp tác:

- Triển khai ứng dụng các sản phẩm đã nghiên cứu trong lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao theo hướng phát triển bền vững;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm;

- Khai thác tiềm lực sẵn có: cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị….;

- Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ.                                                Một số hình ảnh tại buổi ký Hợp đồng Hợp tác